Ruting (Rooting) Android?


Sistem operasi Android anu diterapkeun dina hénpon pinter (smartphone) mangrupakeun turunan tina sistem operasi komputer Linux. Dina sistem operasi Linux aya istilah root, nyaéta salasahiji golongan anu maké komputer. Lamun hiji jalma anu maké komputer Linux téh kaasup golongan root, éta jalma mibogaan hak atawa pangabisa anu kacida lobana pikeun ngokolakeun komputer katut sistem operasi Linux-na. Kaasup pikeun ngokolakeun aplikasi anu diterapkeun dina komputer, nyieun user (anu make komputer) anyar, jeung sajabana. Lamun dina sistem operasi Windows mah nelahna téh Administrator.

Istilah root dina Linux ieu, nurun kana sistem operasi Android dina hénpon pinter. Dina Android aya istilah ruting (rooting). Istilah ruting nojo kana pagawéan kumaha supaya anu boga hénpon Android téh bisa ngokolakeun katut ngaksés sagala rupa anu aya dina hénponna kalawan henteu diwawatesanan. Sagala rupa kamonésan anu dipiboga ku hénpon Android bisa dikokolakeun ku anu boga hénponna, bari taya anu ngahalangan. Jadi ruting téh salasahiji cara supaya hénpon Android bisa dipaké ku user root lamun dina komputer Linux.

Ruting (rooting)
Ruting (rooting)

Hénpon anu dijual di pasar, dikonci ku pausahaan anu nyieunna supaya miboga pasipatan standar. Anu maké ngan ukur bisa ngokolakeun hénpon katut sistem Androidna salaku user biasa. Henteu miboga hak salaku user root. Hal ieu téh supaya hénpon henteu bisa dirobah-robah pasipatanana katut kamampuhanana. Anu maké ngan ukur bisa nambahan aplikasi biasa anu henteu merlukeun hak akses root, ngarobah pidangan standar jeung pangabisa standar séjénna. User ieu henteu bisa henteu bisa ngarobah-robah kamampuhan hénpon saperti ngarobah gancangna galura gawé prosesor.

Kusabab hak anu boga hénponna diwatesanan, sawaréh jalma néangan cara supaya bisa mibanda hak pikeun ngokolakeun hénpon salaku user root. Anu bisa ngarobah-robah pasipatan hénpon anu dipibandana. Maké cara anu husus, hénpon anu dipibanda téh bisa diaksés kalawan ngagunakeun user root. Cara ieu nelahna ruting (rooting). Hénpon anu diruting bisa dirobah-robah pasipatanana, kaasup ngarobah sistem operasi Androidna. Malahan mah prosésorna ogé bisa ditaékeun prekuensina (galura gawéna), atawa diturunkeun. Jadi lamun hénpon Android geus diruting, hénpon Android téh arék dikukumaha ogé bisa waé bari taya anu ngahalangan.

Ngan hiji hal anu disinghareupan, ruting ieu baris ngabolaykeun garansi hénpon anu ditanggung ku pausahaan anu ngaluarkeunana. Ruting mah henteu diidinan ku pausahaan anu nyieun hénponna. Atuh, saméméh hénpon Android diruting, kudu dipikir heula.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s