Peta Sumedang Baheula


Nyungsi data ka KITLV, nyampak data ngeunaan peta Sumedang baheula anu dijieun ku Walanda. Aya dua peta poko anu bisa dijadikeun cekelan. Nurutkeun data anu aya, dua peta éta téh kaluaran taun 1908 jeung taun 1920.

Ngilikan kana eusi petana, utamana ngeunaan jalan-jalan poko (utama) anu aya di dayeuh Sumedang henteu pati loba parobahan. Utamana ngeunaan perenahna. Jalan-jalan poko anu ayeuna aya di dayeuh Sumedang geus aya ti béh ditu kénéh. Jalan Pangéran Kornél, Jalan Prabu Geusan Ulun, Jalan Sebelas April, Jalan Angkrék, katut jalan-jalan di sabudeureun Alun-alun Sumedang. Pon kitu deui reujeung lapang pacuan kuda di wewengkon Dano.

Peta sabudeureun dayeuh Sumedang jieunan taun 1908
Peta sabudeureun dayeuh Sumedang jieunan taun 1908
Peta sabudeureun dayeuh Sumedang jieunan taun 1920
Peta sabudeureun dayeuh Sumedang jieunan taun 1920
Peta sabudeureun dayeuh Sumedang ayeuna (2013)
Peta sabudeureun dayeuh Sumedang ayeuna (2013)

Anu ngabédakeun antara peta taun 1908 reujeung taun 1920 mah nyaéta ayana jalan Parigi anu tembus ka Gunung Gadung, Jalan Pasanggrahan (pertelon patung Kuda Rénggong) katut jalan ka Baginda/Citengah. Dina peta taun 1908 mah henteu kagambarkeun éta jalan téh.

Sedengkeun bédana reujeung kaayaan ayeuna (peta dina taun ayeuna-ayeuna) nyaéta ayana Jalan Kutamaya katut jalan Baypass.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s