Sabudeureun Alun-alun Sumedang Baheula


(Potret meunang nginjeum ti KITLV jeung pesbuk Pa Adang Kurnia)