Kudu Kumaha Nalika aya Samagaha?


Isuk-isuk geus ramé anu takbiran ti masigit. Patémbalan…. Lain lebaran ieu mah, tapi kusabab aya samagaha. Ceuk warta, dina isuk-isuk poé ayeuna aya samagaha, panon poé anu nyaangan alam dunya téh kahalangan ku bulan. Ampir sakabéh wewengkon di Indonésia diliwatan ku sagamaha ieu. Jinis samagahana anu ngaliwatan Indonésia mah samagaha sabagéan (GMS: Gerhana Mahatari Sebagian).

Samagaha sawareh
Samagaha sawareh

Nurutkeun inpo ti blog AaGym, aya lima perkara anu sunnah dipigawé nalika aya gerhana (samagaha atawa kokoplahu). Sakumaha pidawuh Rosulullah saw dina hadits anu hartina: Saéstuna panon poé jeung bulan éta dua tanda tina mangpirang-pirang tanda kakawasaan Gusti Alloh. Euweuh pakaitna dua gerhana (samagaha jeung kokoplahu) reujeung paéhna salasaurang jalma atawa hirupna jalma. Mangka lamun narempo maranéh kabéh kana éta gerhana, gera ngadaroa ka Gusti Alloh, jeung takbir, jeung solat katut sodakoh.

Pagawéan anu alus pikeun dipigawé nalika aya samagaha atawa kokoplahu téh nyaéta:

  1. Solat sunat gerhana.
  2. Ngadoa.
  3. Dzikir ngaagungkeun Alloh.
  4. Ménta panghampura ka Gusti Alloh.
  5. Méré mawéh ka sasama (sodakoh)

(Gambar meunang nginjeum ti pesbuk)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s