Kagiatan Pa Dahlan Iskan di Sumedang


Nurutkeun warta anu katarima, Sumedang bakal kasumpingan Pa Dahlan Iskan salaku menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Aya sababaraha acara anu baris diluuhan ku anjeunna. Acara ieu masih kénéh aya pakaitna reujeung miéling milangkalana Sumedang anu ka-435.

Jalan Sehat Sumedang Motekar
Jalan Sehat Sumedang Motekar

Acara kahiji anu baris dihadiran ku Pa Dahlan Iskan téh nyaéta Jalan Séhat Sumedang Motékar. Ieu acara baris dilumangsungkeun dina poé Ahad isuk-isuk, jam genep, ping 12 Méi 2013. Jalan Séhat ieu bakal dilumangsungkeun kalawan dimimitian di Alun-alun Sumedang. Ti Alun-alun Sumedang diteruskeun ka Jalan Émpang, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Kebon Kol, Jalan Talun, Jalan 11 April terus ka Jalan Prabu Geusan Ulun, kalawan garis tungtungna di Alun-alun Sumedang deui. Dina rarancangna, ieu acara baris bérés dina jam dalapan.

Acara anu kadua anu baris diluuhan ku Pa Dahlan Iskan nyaéta Seminar Motivasi anu dihadiran ogé ku sarébu urang guru. Ieu acara dilumangsungkeun dina poé anu sarua dina jam salapan nepikeun ka jam satengah sawelas. Tempatna di Gedong Koperasi Guru Sumedang (KGS).

Salian ti dua acara éta, sabenerna aya acara séjén anu dilumangsungkeun di buruan Gedong Nagara nyaéta Expo Pendidikan. Ieu acara dilumangsungkeun salila dua poé, poé Saptu jeung poé Ahad (11 – 12 Méi). Paméran ieu diiluan ku kurang leuwih 70 stand.