Komunitas Hijabers Sumedang


Hijabers Sumedang mangrupakeun salasahiji komunitas anu aya di Sumedang. Luyu jeung ngaranna, ieu komunitas dieusi ku anu maraké hijab. Anu tangtuna ogé anggahotana husus awéwé wungkul. Sanajan kakara diresmikeun dina ping 28 April 2013, sabenerna komunitas Hijabers Sumedang geus aya ti beh ditu mula. Jeung geus ngayakeun kagiatan anu loba mangpaatna.

Komunitas Hijabers Sumedang
Komunitas Hijabers Sumedang

Sababaraha kagiatan anu geus dipigawé atawa dilumangsungkeun ku ieu komunitas diantarana waé ngayakeun kagiatan Berbagi Nasi di sabudeureun alun-alun Sumedang, babagi Sembako ka wewengkon Jatinunggal katut ngayakeun bantuan ka Yayasan Yatim Piatu Al-Qolam. Ngeunaan kagiatan-kagiatan anu baris dipigawé ka hareupna sanggeus diresmikeun, cenah keur dirarancang heula.

Sanajan di sababaraha wewengkon séjén aya komunitas anu sarua, saperti di Bandung, Jakarta, Bekasi jeung wewengkon séjénna, komunitas Hijabers Sumedang henteu gumantung kana komunitas anu sarupa di wewengkon séjén. Komunitas Hijabers Sumedang lain cabang tina komunitas Hijabers wewengkon séjén. Bisa disebutkeun komunitas anu mandiri.

Nurutkeun inpo ti anu ngokolakeun ieu komunitas, Hijabers Sumedang miboga tujuan supaya jadi pribadi (jalma) anu leuwih hadé ku jalan ngahijaban diri jeung ku hijab takwa. Hal ieu kuyu jeung Pidawuh Gusti dina Surat Al-Imron ayat 133-135. Salian ti éta, ditambahan ku upaya jadi pribadi anu loba mangpaatna.

Acara ngaresmikeun Komunitas Hijabers Sumedang
Acara ngaresmikeun Komunitas Hijabers Sumedang

Ngeunaan sarat jadi anggahota ieu komunitas, henteu susah. Sarat anu utama pikeun jadi anggahota komunitas Hijabers Sumedang mah nyaéta awéwé jeung maké hijab. Ngeunaan inpo leuwih jero bisa langsung niténan akun twitterna di @HijabersCommSmd atawa pin BB di nomer 29D065AF.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s