28 April 2013, HijabersSumedang Diresmikeun


Kalawan ngagunakeun tempat di Orchid Cafe, dina poé Ahad ping 28 April 2013, HijabersSumedang diresmikeun ngadegna jadi Komunitas Hijabers di Sumedang. Dihadiran ku sababaraha urang tamu ondangan, nu ngeusi acara, pamilon dina pasanggiri Kreasi Hijab, katut anu nongton séjénna, acara dimimitian dina jam salapan isuk-isuk. Acara anu dipintonkeun dina raraga ngaresmikeun ieu komunitas, lumayan mundel. Aya acara ngaguar jujutan Juragan Tempe (Tempe Gila) ti mimiti bajoang kumaha supaya bisa sukses nepikeun ka ngahasilkeun untung katut omsét anu mucekil.

Kang Lucky Nurrobby nuju ngeusi acara
Kang Lucky Nurrobby nuju ngeusi acara

Kang Lucky Nurrobby salaku nu boga usaha Tempe Gila mintonkeun carita/sajarah jujutanana/asal nepikeun ka bisa sukses, kalawan diémbohan ku gunem catur (tanya jawab) reujeung anu hadir. Anu hadir bisa meunangkeun élmu kumaha supaya bisa suksés sakumaha suksésna produk Tempe Gila. Salian dieusi ku Kang Lucky, sabenerna mah acara ieu ogé bakal dieusi ku Téh Herna Zein anu mintonkeun ngeunaan Make-Over Hijab. Ngan hanjakal, Téh Hérna Zein aya wagelan anu henteu bisa ditunda.

Acara hiburanana, aya milih jawara Kreasi Hijab tina 20 urang anu lulus kana babak final jadi pinunjul kahiji nepikeun pinunjul kalima. Disambung ku pintnonan ti Rename Band anu salasahiji laguna jadi Sound Track pilem Surat Kecil Untuk Tuhan. Disambung ku nongton pilem Surat Kecil Untuk Tuhan kalawan babarengan.

Atuh, Wilujeng ka HijabersSumedang, mudah-mudahan ka payunna sing janten Komunitas anu seueur mangpaatna hususna kanggo anggahotana, atuh kanggo masarakat Sumedang umumna.

3 thoughts on “28 April 2013, HijabersSumedang Diresmikeun

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s