Wisata Sajarah di Sumedang


Lamun disaliksik mah, Sumedang téh miboga sababaraha rupa tempat anu kaasup titinggal baheula. Tempat anu mangrupakeun patilasan karuhun Sumedang baheula, anu ninggalkeun tapak pikeun diinget jeung diguar tapak lacakna. Tempat anu jadi saksi ayana karuhun Sumedang baheula, ti mimiti jaman Karajaan Sumedang Larang nepikeun ka ayeuna. Titinggal anu ditinggalkeun téh tangtuna ogé miboga niléy sajarah anu bisa diguar, ngeunaan kaayaan Sumedang baheula, kumaha kaayaanana. Tina hasil ngaguarna tangtuna bakal ninggalkeun hikmah atawa pangajaran pikeun anu ngaguarna. Sahanteuna bisa miara kana titinggal karuhun Sumedang baheula, supaya éta titinggal téh bisa kénéh kapanggih ku anak incu.

Titinggal jaman baheula di Sumedang, bisa dipisahkeun jadi dua. Kahijina titinggal karuhun Sumedang baheula (teureuh Karajaan Sumedang Larang), reujeung kaduana titinggal bangsa Walanda salaku bangsa anu pernah ngajajah Sumedang. Sababaraha tempat anu miboga niléy sajarah ieu diantarana waé: Musium Geusan Ulun anu jadi tempat neundeun barang pusaka titinggal Karajaan Sumedang Larang, saperti makuta Binokasih. Tempat séjénna nyaéta alun-alun Sumedang anu di tengah-tengahna aya wangunan Monumen Lingga katut Masigid Agung di belah kaléreun alun-alun.

Jalan Cadas Pangeran mangrupakeun salasahiji titinggal sajarah jaman baheula
Jalan Cadas Pangeran mangrupakeun salasahiji titinggal sajarah jaman baheula

Cadas Pangéran ogé miboga niléy sajarah anu aya patalina reujeung pangwangunan ieu jalan. Terus ogé di Gunung Kunci, Pasirlaja katut di Pasirkolécér aya titinggal Walanda anu mangrupa bénténg. Di Jatinangor ogé aya titinggal bangsa Walanda nalika Jatinangor masih mangrupa pakebonan: Munara Loji jeung Sasak Cingcin (Jambatan Cingcin).

Salian ti éta aya deui titinggal karuhun Sumedang anu mangrupa kuburan. Kuburan tempat karuhun Sumedang baheula dikurebkeun. Tempat anu dipaké kuburan karuhun Sumedang baheula diantarana waé di Dayeuh Luhur, Pasaréan Gedé, Gunung Lingga katut Gunung Puyuh (tempat ngurebkeun Cut Nyak Dien).

Tina sababaraha tempat anu miboga niléy sajarah téh bisa dijadikeun tempat wisata (pakanci), hususna Wisaja Sajarah Sumedang. Wisata pikeun mikawanoh Sumedang baheula, ngeunaan kaayaan Sumedang baheula katut jujutan karuhun Sumedang.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s