Turaés


Sorana mani réang di luhur tatangkalan. Réang patémbalan reujeung babaturanana, siga anu patarik-tarik. Sorana anu mandiri, gampang apal sato naon anu keur disada. Mimiti ramé nalika patani geus waktuna panén paré di huma. Jadi cicirén ogé yén usum bakal manjing usum halodo. Éta téh Turaés téa. Ngan henteu sakabéh turaés disarada. Aya jinis turaés anu henteu disada. Turaés anu disada mah ngan ukur jaluna wungkul. Ari bikangna mah hanteu disada.

Turaés mangrupakeun sasatoan anu jirimna ampir sarua reujeung tonggérét. bisa disebutkeun turaés téh masih kénéh saséké sélér reujeung tonggérét mah. Anu ngabédakeunana mah, ukuran awakna: turaés leuwih gedé tibatan tonggérét. Rupana (warna) ogé aya bédana: turaés mah hideung ditambahan polét bodas, sedengkeun tonggérét mah rada héjo. Perkara ayana: turaés mah usum-usuman, sedengkeun tonggérét mah henteu aya usumna.

Turaes
Turaes

Ari sorana, ampir sarua, anu ngabédakeunana téh sora turaés mah biasana henteu panjang sakumaha tonggérét dina saentraganana (sakali disada). Turaés disada nalika pabeubeurang, sanggeus panon poé panas moncorong. Ari tonggérét mah disadana nalika panon poé lingsir ngulon.

Turaes mangrupakeun sasatoan anu ayana téh usum-usuman, henteu salilana atawa sapanjang taun aya. Ngan sakeudeung jadi turaesna. Lilana mah cenah jadi kuuk di jero taneuh. Sakumaha tonggérét, turaés ogé miboga jangjang dua pasang: anu gedé jeung anu rada leutik. Huluna dilengkepan ku panon dua siki, kénca katuhu anu rada paanggang katut ngajendol ka luar. Sukuna aya genep. Pikeun ngabédakeun jalu jeung bikang, salian ti ku sora bisa ogé ku beuteungna. Jalu mah beuteungna aya hahalang warna konéng. Sedengkeun bikangna mah henteu bogaeun.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s