Sumedang Motékar dina Umur 435 Taun


Ping 22 April 2013 kamari, umur Sumedang jangkep jadi 435 taun. Sakumaha biasa, dina miéling milangkala Sumedang osok diayakeun raraméan saperti arak-arakan (pawéy), jeung acara pangrojong séjénna. Ngan aya anu béda reujeung taun-taun saméméhna. Acara pokona, taun ayeuna mah henteu ngabring ngagiringkeun Kareta Naga Paksi di jalan utama dayeuh Sumedang. Minangka acara pokona nyaéta ngabringkeun panji Karajaan Sumedang Larang ti Darmaraja ka Gedong Srimanganti di Musium Geusan Ulun dayeuh Sumedang. Ieu téh bisa disebut mangrupakeun nuturkeun tapak lacak (napak tilas) karuhun Sumedang Larang. Baheula saméméh Sumedang Larang ngadeg, bibit buitna nyaéta Karajaan Témbong Agung ngadegna di wewengkon Darmaraja.

Wilujeng Milangkala Sumedang ka-435
Wilujeng Milangkala Sumedang ka-435

Ngeunaan téma anu dipaké dina taun ayeuna, nyaéta Sumedang Motékar, lain ngan ukur téma anu taya eusi. Nurutkeun inpo anu dipedalkeun ku PRLM (Sumedang Ingin Wumjudkan Konsep “Motekar”), motékar di dieu miboga harti kréatip jeung soson-soson dina ngusahakeun pikeun ngahontal kahirupan nu leuwih alus jeung leuwih maju. Ngaliwatan téma ieu, dipiharep sakur urang Sumedang leuwih motékar dina ngagarap sagala widang kahirupan luyu reujeung pakasaban séwang-séwanganana. Kecap motékar miboga rumus sorangan anu dipiboga ku Budaya Sunda. Dina rumus motékar, euweuh kecap atawa alesan ‘atuda’, tapi anu dikedalkeun téh kecap ‘sanajan’. Ngaliwatan rumus ieu, moal aya deui kecap ‘pamohalan’, tapi anu kedal kalawan anteb téh kecap ‘pasti bisa’. Salian ti éta, ngaliwatan rumus motékar ogé henteu aya deui kecap ‘mangga tipayun’. Tapi anu diucapkeun téh ‘punten kapayunan’. Intina, téma miéling Sumedang anu ka-435 taun ayeuna pikeun ngageuing sumanget jeung kahayang sakabéh warga masarakat Sumedang supaya bisa gawé babarengan dina ngawangun Sumedang dina ngahontal kahirupan leuwih hadé. Malahan kahayangna lain joré-joré, Kabupatén Sumedang hayang jadi kabupatén pangpunjulna di Propinsi Jawa Barat.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s