Ngeunaan Rarasaan


 
 

Naha rasa urang sarwa
Rasa nu ngancik na dada
Tetep tumetep teu cidra
Ti ajali salawasna
Ti mimiti salilana
Sapanjang implengan nyata

Naha rasa urang sarwa
Sing sarwa nyéngcélak aya
Ngeusi eusining subaya
Salawasna salilana
Teu tutas ku pegat nyawa
Teu tutas ku tilar dunya

Rasa melang lan hariwang
Rumasa hirup wangkelang
Rasa éta nu nyongcolang
Kumaha akibatna kasorang
Saeneng-eneng na jurang
Teu kacocéng sakalangkang

Rasa nandangan kapeurih
Taya ras-rasan teu nolih
Nyerina teu euih-euih
Giling gisik unggal usik
Hanjakal teu bisa balik
Keyeng mayeng taya titik

Naha rasa teu ka pupus
Nyangkaruk najan teu betus
Ngagerung najan teu harus
Nyantel pageuh na tuturus
Sapanjang dedeg nu banglus
Najan baheula teu lulus

Kumaha jirimna rasa
Angger ngagulidag rosa
Henteu robah pegat béja
Naha rasa ilang sirna
Kasaput robah mokaha
Béda tingkah marcapada

(Gambar meunang nginjeum ti trekearth.com)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s