Javaveem, Saksi Ngahijina Soekarno jeung Inggit Garnasih


Javaveem mangrupakeun ngaran hiji jalan anu aya di deukeuteun stasion Bandung baheula. Di sisi ieu jalan aya imah tempat nganjrekna kulawarga Haji Sanoesi (Kang Uci). Di dieu ogé aya imah tempat ngajrekna kulawarga Inggit Garnasih sanggeus pindah ti Banjaran ka dayeuh Bandung. Sanggeus nikah, Haji Sanoesi pindah ka Jalan Kebonjati anu perenahna henteu pati jauh ti jalan Javaveem kalawan dibaturan ku istrina, Inggit Garnasih. Haji Sanoesi ngilu anclub kana Sarékat Islam kalawan jadi cecetukna di Jawa Barat. Pon kitu deui jeung Inggit Garnasih, anjeunna ogé ngiluan jadi anggahota Sarékat Islam. Salaku anggota Sarékat Islam, henteu anéh lamun duanana remen ilu biung kana kagiatan anu dilumangsungkeun ku Sarékat Islam.

Dina taun 1921, Haji Sanoesi kadatangan muridna Tjokroaminoto ti Surabaya anu ngaranna Soekarno. Soekarno datang ka Bandung seja neruskeun sakola ka Technice Hoog School (THS) atawa ITB ayeuna. Salaku sobat deukeut Tjokroaminoto, Haji Sanoesi nyadiakeun tempat kos pikeun Soekarno salila diajar di Bandung. Datang ka Bandung, Soekarno langsung diangkir ka imahna Haji Sanoesi. Ti dieu, Soekarno mimiti wawuh jeung Inggit Garnasih salaku nu boga imah. Sanajan duanana papada geus rumah tangga, henteu mugagkeun duanana pikeun raraketan. Ahirna, Soekarno pipirakan reujeung istrina anu munggaran, Siti Oetari putrana Tjokroaminoto.

Haji Sanoesi dipotret jeung Soekarno di hareupeun imahna di Jalan kebonjati
Haji Sanoesi dipotret jeung Soekarno di hareupeun imahna di Jalan kebonjati

Atuh, beuki lila téh, Soekarno jeung Inggit Garnasih beuki layeut waé. Sanajan Inggit Garnasih masih kénéh jadi istrina Haji Sanoesi, henteu jadi halangan. Ahirna, Haji Sanoesi jeung Inggit Garnasih ogé pipirakan. Sanggeus kitu mah, Soekarno nikah jeung Inggit Garnasih dina ping 24 Maret 1923 kalawan disaluyuan ku Haji Sanoesi. Nikahna dilumangsungkeun di imah kulawargana Inggit Garnasih di jalan Javaveem. Haji Sanoesi nyatujuan kana ngadahupna Inggit Garnasih ka Soekarno kusabab miharep supaya Soekarno miboga istri anu bisa maturan dina bajoang. Soekarno merlukeun batur anu bisa maturan jeung mantuan katut ngawulaan salila bajoang. Naha salaku istri, indung atawa babaturan.

Sanggeus ngahiji reujeung Soekarno, Inggit Garnasih pindah ka imah kulawargana di jalan Javaveem. Ngan henteu lana nganjrekna. Ti dinya pipindah ka tempat séjén nyaéta ka ka Jalan Djaksa, Jl. Pungkur, Jalan Dewi Sartika nepikeun ka tetep tumetep di jalan Ciateul No. 8.

Tulisan jeung gambar meunang nyutat t:

  1. Permadani untuk Bung Karno menuju gerbang
  2. Benteng Pelindung Sang Putera Fajar
  3. @mooibandoeng
Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s