Ti Lanraad Nepikeun ka Rumah Bersejarah Inggit Garnasih


Ngumpul di Lanraad jadi bubuka acara Mapay Tapak Lacak Inggit Garnasih di Bandung (Lacak Jejak Inggit Garnasih di Bandung). Isuk kénéh geus mimiti ngumpul di Gedong Indonesia Menggugat (GIM), anu baheulana mah disebutna téh Lanraad. Sanggeus daptar ulang, terus dibagi buku panduan ngeunaan sajarah Inggit Garnasih katut peta dayeuh Bandung dina taun 1946 katut lambaran anu kudu dieusian ku unggal anu miluan kana ieu ngaleut.

Kalawan diatur ku panitia ti Komunitas Aleut, anu miluan dibagi sababaraha rombongan. Unggal rombongan kudu babarengan dina ngalaksanakeun tugasna salila ngaleut. Dina lambaran tugas anu dicekel ku unggal nu miluan, ditembrakeun tugas atawa pananya anu kudu dieusian jeung dilakonan. Pangpangna, unggal rombongan kudu manggihan sababaraha tempat anu miboga niléy sajarah terus ditembrakeun buktina ku mangrupa potrét rombongan di hareupeun tempat anu kapanggih. Engke di tungtung, lambaran jawaban katut potrét baris dikumpulkeun pikeun diniléy. Kitu cenah….

Aya sapuluh tempat anu kudu dijugjug katut dipikanyaho niléy sajarahna. Sapuluh tempat éta kudu dipapay hiji-hiji, supaya apal tempat jeung palebah-lebahna katut kaayaan ayeuna jadi kumaha. Pangpangna mah supaya bisa ngajawab pananya anu disadiakeun dina lambaran pananya (padahal tujuanana mah supaya apal kana sajarahna, da pananyana ogé henteu leupas tina perkara sajarah ngeunaan Inggit Garnasih).

Jalan anu disorang ti Lanraad ka Rumah Bersejarah Inggit Garnasih (rombongan 2)
Jalan anu disorang ti Lanraad ka Rumah Bersejarah Inggit Garnasih (rombongan 2)

Nu jelas mah Lanraad jadi tempat kahiji anu kudu dijugjug. Henteu ka mamana deui, da geus aya di buruanana. Kari ngalongok waé naon eusi gedongna. Kitu ogé anu hayang apal kana eusina. Teu tinggaleun, motrét rombongan séwang-séwangan.

Salapan tempat sésana nyaéta:

  1. Javaveem
  2. Societeit Ons Genoegen
  3. Banceuy
  4. Gedong Merdika
  5. Biro Insinyur Sukarno-Anwari
  6. Regentsweg 22
  7. Gedong Dalapan
  8. Djl. Djaksa
  9. Rumah Bersejarah Inggit Garnasih
Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s