Lanraad Ngajanggélék Jadi Gedong Indonésia Menggugat (GIM)


Teu pira mimitina mah ngan ukur imah biasa pikeun tempat cicing urang Walanda dina taun 1909, anu perenahna di sisi jalan Lanraadweg. Ieu gedong jadi robah sanggeus ngalaman kahuruan dina taun 1917. Urutna diwangun gedong anu dijadikeun Gedong Lanraad Bandoeng atawa Pangadilan Negeri Bandung dina jaman Walanda. Ieu gedong jadi kakoncara kusabab miboga niléy sajarah waktu Soekarno unggah balé watangan di ieu gedong.

Gedong Lanraad taun 1909
Gedong Lanraad taun 1909

Nurutkeun sajarah, Soekarno unggah balé watangan kusabab dianggap geus migawé pagawéan anu ngalawan (makar) ka pamaréntah Walanda. Kusabab kitu, Soekarno dicerek terus diasupkeun ka panjara Banceuy. Salila prosés pangadilan, Soekarno nyicingan panjara anu ukuranana kacida heureutna, 1 x 2 méter. Anu dicerek téh lain ngan ukur Soekarno wungkul, tapi ogé reujeung babaturanana nyaéta Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadiredja jeung Soepriadinata.

Jalan Lanraad anu ngaliwatan gedong Lanraad dina samemeh 1920
Jalan Lanraad anu ngaliwatan gedong Lanraad dina samemeh 1920

Dina waktuna sidang di pangadilan anu dilumangsungkeun di gedong Lanraad dina taun 1930, Soekarno macakeun pledoi (ngabéla diri) di hareupeun hakim. Plédoi ieu disebutna Indonésia Menggugat anu eusina ngabéla diri yén pamaréntah Walanda henteu bisa kukumaha ka Nagara jeung Bangsa Indonésia. Ahirna, Soekarno ditibanan hukuman dikerem di jero panjara salila opat taun. Soekarno dikerem di panjara Sukamiskin. Kusabab loba anu ngadongsok, hukuman panjara Soekarno dikurangan ngan ukur dua taun.

Gedong Lanraad anu wangunanana acan dirobah dina taun 1920
Gedong Lanraad anu wangunanana acan dirobah dina taun 1920

Sanggeus Indonésia merdika, gedong Lanraad téh dipaké ku PMI jadi kantorna dina taun 1047 nepikeun ka 1949. Dina taun 1953 nepikeun ka 1970, ieu gedong dipaké jadi Kantor Perjalanan dan Kas Otonom, bagéan tina Keuangan Sekretaris Propinsi Jawa Barat. Sedengkeun dina taun 1970 nepi ka 2002, ieu gedong dijadikeun Kantor Bidang Meteorologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Jawa Barat.

Indonesia Menggugat
Indonesia Menggugat

Dina taun 2003, gedong ieu dibebenah ku pamaréntah. Kalawan dingaranan Gedong Indonésia Menggugat (GIM), miboga status salaku wangunan cagar budaya jeung jadi asét sajarah. Di ieu gedong aya rohangan anu ukuranana 6 x 6 méter anu perenahna di belah wétan kalawan dieusian ku méja warna héjo pikeun hakim katut anu ngaluuhan sidang salaku tanda yén baheula Soekarno pernah disidang di ieu gedong.

Gedong Indonesia Menggugat dina taun 2013
Gedong Indonesia Menggugat dina taun 2013

Dina ping 18 Juni 2007, Gedong Indonésia Menggugat diresmikeun jadi Rohangan Publik ku pamaréntah Jawa Barat kalawan diluuhan ku Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Ayeuna, Gedong Indonésia Menggugat bisa dipaké ku saha waé atawa ku masarakat anu hayang nyaho kana kaayaan titinggal sajarah baheula.

Tulisan meunang nyutat ti:

  1. Sejarah Singkat Gedung Indonesia Menggugat
  2. Gedung Indonesia Menggugat
  3. Lanraad: Bangunan Belanda di Bandung

Potret meunang nginjeum ti @mooibandoeng

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s