Pasanggiri Rarahulan, Raraméan Mapag Milangkala Sumedang ka-435


Salasahiji kagiatan anu diayakeun pikeun mapag milangkala Sumedang ka-435, nyaéta pasanggiri Rarahulan. Dina ieu pasanggiri pamilon anu ngiluan téh sina ngadu kamonésan dina ngabodor. Pamilon anu ngiluan kana ieu pasanggiri téh nyaéta murid SMA jeung SMK ti sababraha kacamatan di Kabupatén Sumedang. Pasanggiri geus dilaksanakeun dina ping 7 April 2013, anu tempatna di Wisata Air Gajah Depa kalawan diiluan ku 16 urang pamilon. Sanajan ngaranna pasanggiri rarahulan, lain hartina ngabodor taya eusi, tapi ieu mah ngabodor anu miboga pasipatan pikeun ngadidik. Ieu pasanggiri mibanda téma Pasanggiri Apresiasi Basa, Sastra jeung Seni Sunda sa-Kab. Sumedang, Dina Raraga Mieling Hari Jadi Kab. Sumedang ka-435 tahun 2013.

Pasanggiri rarahulan
Pasanggiri rarahulan

Nurutkeun panitia, ieu pasanggiri téh miboga tujuan pikeun leuwih nyeukeutan implengan urang Sunda hususna barudak sakola dina widang budaya jeung sastra Sunda. Sanajan pasipatanana implengan, lain hartina ka hareupna henteu (pamohalan) bisa ngajanggélék jadi kanyataan. Contona waé baheula mah aya carita Nini Antéh di bulan. Kanyataanana geningan Neil Amstrong bisa nincak bulan. Ngaliwatan ieu pasanggiri, dipiharep barudak sakola téh bisa leuwih motékar deui. Supaya bisa mingpin Sumedang ka hareupna. Kitu cenah harepan panitia dina ieu pasanggiri téh.

 
 

(Warta meunang nyutat ti Pikiran Rakyat)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s