Sumedang di Pésbuk


Pésbuk geus jadi média pikeun saha waé anu hayang miboga akun salaku wawakil dirina di mandala maya. Média babagi inpo jeung ngalobaan babaturan urang mana waé, ogé pikeun ngobrol (komunikasi) reujeung batur anu teu diwatesanan ku waktu jeung tempat. Pésbuk geus jadi tempat pikeun média sosialisasi anyar salian ti alam nyata. Arék saha waé jeung urang waé, geus jadi pangabutuh pikeun miboga akun di pésbuk. Naha pikeun tujuan bener-bener jadi wawakil dirina di mandala maya (dunya internét), atawa ngan saukur heureuy.

Sawareh akun Sumedang di pesbuk
Sawareh akun Sumedang di pesbuk

Pikeun urang Sumedang ogé henteu tinggaleun. Loba anu miboga akun di pésbuk atawa jadi anggahota pésbuk. Teu anéh lamun dipapay (ditéangan), akun-akun pésbuk bogana urang Sumedang henteu kaitung lobana. Naha arék akun pribadi, grup pésbuk atawa lambaran (kaca), kacida lobana. Dina hal ieu mah bisa disebutkeun urang Sumedang henteu tinggaleun. Akun-akun anu kawentar di pésbuk (akun grup jeung lambaran/kaca) diantarana waé: Kabupatén Sumedang, Sumedang Selatan, PARtv Sumedang, Sahabat Sumedang, Sumedang Tandang, Bomber Sumedang, Rabbani Sumedang, Sumedang Puseur Budaya Sunda, jeung réa-réa deui.

 
 

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s