Sakolébatan Ngeunaan Wisata Sumedang jeung Pasualanana


Wewengkon Kabupatén Sumedang anu dilingkung ku gunung-gunung, nyadiakeun kaéndahan alam anu bisa dijadikeun tempat pakanci (wisata). Salian ti wisata budaya reujeung kadaharan, aya sababaraha wewengkon anu bisa dijadikeun tempat wisata alam. Aya anu wangunanna curug, cai panas jeung panorama alam.

Gapura wewengkon Agroteknobisnis Sumedang di Nangorak
Gapura wewengkon Agroteknobisnis Sumedang di Nangorak

Lamun ditataan mah, nurutkeun inpo anu bisa diguar di loka Pamaréntah Daérah Sumedang, aya sababaraha tempat wisata anu jadi andelan Kabupatén Sumedang, nyaéta:

1. Kampung Toga

Kampung Toga mangrupakeun singketan tina Kampung Tanaman Obat–obatan Keluarga. Ieu ngaran dipilih kusabab di wewengkon ieu loba tutuwuhan anu miboga hasiat obat. Sanajan kitu, tempat wisata ieu henteu ngancokeun pepelakan obat-obatan. Anu diancokeun ku ieu tempat wisata mah nyaéta kaéndahan alam pagunungan katut pasilitas anu diayakeun pikeun pakanci kulawarga saperti paranti guyang (kolam renang), balong paranti nguseup, maén gantole/paragliding, tempat leuleumpangan atawa jogging, tempat diajar tumpak kuda, peperangan (game war), arung jeram jeung off road. Perenahna Kampung Toga aya di wewengkon Desa Sukajaya Kacamatan Sumedang Selatan, anu anggangna kira-kira tilu kilometer ti puseur dayeuh Sumedang. Pikeun anu hayang pakanci pikeun sakulawargaeun, bisa ngajugjug ka ieu tempat.

2. Wisata Agroteknobisnis Nangorak

Tempat wisata ieu ogé nyadiakeun kaéndahan alam katut tatanén anu ngahaja dipelak pikeun ngarojong program agroteknobisnis. Kusabab tempat ieu mah husus ngeunaan agroteknobisnis, anu pakanci ka ieu tempat bisa mikawanoh ngeunaan bisnis jeung teknologi tatanén anu dipaké di tempat ieu. Salian ti tatanén, di dieu ogé aya tempat miara sapi.

Anu ngadongdon ieu tempat bisa apal jeung diajar pikeun meres susu sapi. Atawa anu hayang ngala strawberi, bisa ngajugjug ka kebon strawberi. Anu hayang ngala kadu ogé, bisa ngala sorangan.

Jadi di ieu tempat mah, anu pakanci téh bisa ngiluan atawa ilubiung kana kagiatan anu biasa dipigawé ku anu ngokolakeun ieu agroteknobisnis.

3. Cipanas Sekarwangi Conggéang katut Cileungsing Buahdua

Salian ti kaéndahan alam, di Sumedang ogé aya tempat anu nyadiakeun cai panas. Cai panas anu asalna ti Gunung Tampomas ieu bisa kapanggih di wewengkon Kacamatan Conggéang jeung Kacamatan Buahdua. Di Kacamatan Conggéang perenahna di Sekarwangi, sedengkeun di Buahdua mah di palebah Cileungsing. Atuh anu hayang guyang atawa mandi cai panas bisa ngajugjugan ka ieu tempat.

4. Curug Sindulang

Ieu curug téh ayana di tapel wates Sumedang-Bandung. Ieu curug lumayan geus kakoncara ka mana-mana, loba anu ngadongdon. Komo jalan anu dipakéna bisa langsung ti wewengkon Kabupatén Bandung (Cicaléngka). Pikeun anu hayang nempo kaéndahan alam curug katut ngarasakeun tiisna hawa anu kacampuran ku cai tina curug bisa ngajugjug ka ieu curug Sindulang.

5. Wewengkon Cibingbin

Ieu wewengkon ayana di Desa Citengah, kurang leuwih tujuh kilometer ti puseur dayeuh Sumedang. Ieu wewengkon nyadiakeun kaéndahan alam anu diwangun ku gunung-gunung, kebon entéh, jeung walungan katut curugna. Pikeun anu resep nguseup, di wewengkon ieu ogé disadiakeun balong pikeun tempat nguseup. Cocog pikeun anu mikaresep wisata kadaharan lauk.

Anu ngajugjug ka tempat ieu bisa guyang di kolam renang Cibingbin, atawa asruk-asrukan ka kebon entéh di wewengkon Margawindu. Bisa ogé ngadongdon ka curug Cigorobog.

6. Gunung Kunci

Anu mikaresep kana tempat anu miboga niléy sajarah titinggal jaman Walanda, bisa ngajugjug ka Gunung Kunci. Di ieu gunung aya tempat titinggal Walanda anu mangrupa bénténg pertahanan. Bénténg di luhur gunung, katut wangunan pangrojongna anu tohaga ngahaja diwangun ka jero taneuh, bisa diilikan di ieu tempat.

7. Musium Geusan Ulun

Anu hayang mikawanoh kana sajarah Karajaan Sumedang Larang, bisa ngadongdon ka ieu musium. Di ieu musium disadiakeun rupa-rupa barang titinggal Karajaan Sumedang Larang baheula. Ieu musium perenahna aya di deukeuteun alun-alun. Atuh ngagampangkeun pisan pikeun anu hayang ngajugjugna.

Pasualan nu Disanghareupan

Sanajan loba tempat wisata anu bisa jadi jugjugan nalika pakanci, hanjakal aya sababaraha pasualan anu bisa jadi panghalang pikeun majuna wisata Sumedang. Sababaraha pasualan anu ngaganjel téh diantarana waé:

1. Cara ngokolakeun tempat wisata

Cara ngokolakeun tempat wisata anu tacan profesional bisa jadi ganjelan. Teu anéh lamun tempat wisata anu tadina nyari jeung matak betah, ayeuna mah jadi kurang nyari deui kusabab henteu kapiara. Hal ieu bisa ngurangan kahayang anu pakanci pikeun ngadongdon ka tempat wisata anu aya.

2. Widang ngawanohkeun ka masarakat umum

Kurang kénéh inpo anu bisa katarima ku masarakat ngeunaan tempat wisata anu bisa dijugjug. Loba masarakat anu tacan apal kana ayana tempat wisata di Sumedang. Najan geus apal ogé, kadang teu apal lebah-lebahna, di wewengkon mana. Jadi anu leuwih pentingna deui nyaéta ngawanohkeun tempat wisata anu aya di Sumedang. Sagala rupa média kudu dipaké pikeun ngawanohkeunana. Supaya inpo ngeunaan tempat wisata téh bisa kapanggih ku masarakat.

3. Aksés jalan ngajugjug ka tempat wisata

Sanajan hal ieu lain anu poko, tapi kacida pisan mangaruhanana kana majuna tempat wisata. Salasahiji pangrojong kana majuna tempat wisata téh apanan lobana anu ngajugjug. Pikeun ngajugjug tempat wisata diperlukeun aksés jalan anu alus supaya anu ngajugjug téh henteu capé.

Kabuktian ayeuna, kalolobaan jalan di Sumedang téh garoréng. Lain ngan ukur jalan Kabupatén jeung jalan kacamatan wungkul, dalah jalan propinsi ogé apanan sakitu kabuktianana. Jalan anu dipaké pikeun ngajugjug tempat wisata ogé sarua garoréng, barolong. Jalan aspalna geus raruksak.

 
 
Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s