Jantungeun jeung Jantung Cau


Budak mah ulah ngadahar jantung cau, pamali matak jantungeun.

Kitu wawadi kolot baheula ka barudak, nalika barudak ngagugulung atawa ngadahar jantung cau. Barudak mah teu meunang ngadahar jantung cau. Pajarkeun téh bisi jantungeun. Lamun budak kénéh geus ngadahar jantung cau, engkéna bakal jantungeun.

Jantungeun bisa disebutkeun pasipatan budak (jalma) anu kudu dijauhan. Ulah nepikeun budak miboga pasipatan jantungeun. Jantungeun di dieu taya pakaitna reujeung jajantung (panyakit jantung) atawa jantung cau. Jantungeun mah biasana nuduhkeun pasipatan budak anu remen kasima, cicingeun atawa kabur pangacian. Budak anu jantungeun mah biasana osok ujug-ujug kasima (cicing), siga anu jajantungna eureun.

Jantung cau dina tangkalna
Jantung cau dina tangkalna

Lamun nengetan ieu kaayaan, euweuh saurang jalma ogé anu hayang miboga budak (anak) anu jantungeun. Da budak anu jantungeun bakal kaganggu pagawéanana atawa kahirupanana. Meus-meus cicing atawa ngahuleng, najan eukeu nanaon ogé. Nurutkeun pamanggih (kayakinan) kolot baheula, jantungeun téh aya pakaitna reujeung jantung cau. Lamun budak kénéh geus ngadahar jantung cau, bakal katarajang jantungeun. Kusabab kitu, biasana kolot osok nyaram ka budak supaya henteu ngadahar jantung cau. Najan tacan aya panalungtikan anu bener, jeung tacan aya bukti yén hal ieu téh bener, tetep ieu téh jadi cekelan pikeun kolot baheula mah. Pajarkeun téh pamali.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s