Sigur Ros jeung Basa Sunda


sampurasun indonesia, tong hilap kaping 10 mei sigur ros bade konser di jakarta http://bit.ly/ZOthQ7 #sigurroslive

Sababaraha waktu ka tukang, di twitter aya pedalan twitter (twit) ti urang luar nagri anu eusina téh maké Basa Sunda. Ngaran akun anu medalkeun twit téh nyaéta Sigur Ros. Twit anu dipedalkeun téh aya patalina reujeung bakal manggungna grup musik Sigur Ros di dayeuh Jakarta dina ping 10 Méi 2013. Twit anu dipedalkeun dina ping 25 Maret ieu, kacida loba pisan anu mairan atawa némbalan reujeung medalkeun deui (retwit). Diantara anu mairan téh aya anu panasaran, mikaresep jeung héran. Sigana mah kusabab twitna make Basa Sunda.

Twit Sugur Ros make Basa Sunda
Twit Sugur Ros make Basa Sunda

Eusi twit anu dipedalkeun téh nyaéta kalimah: sampurasun indonesia, tong hilap kaping 10 mei sigur ros bade konser di jakarta http://bit.ly/ZOthQ7 #sigurroslive (https://twitter.com/sigurros/status/316090645666209792).

Terus, naon atuh pakaitna antara Sigur Ros reujeung Basa Sunda? Naha Sigur Ros bet bisa maké Basa Sunda? Leupas tina perkara Basa Sundana téh meunang narjamahkeun atawa tatanya kanu bisa, anu penting mah Sigur Ros geus ngahaja ngagunakeun Basa Sunda dina nepikeun inpo ngaliwatan mandala maya (twitter). Da lamun ditaliti mah, Sigur Ros téh euweuh patalina reujeung urang Sunda. Maranéhna lain urang Sunda, jajauheun pisan.

Saha jeung urang mana atuh Sigur Ros téh? Sigur Ros téh mangrupakeun grup musik anu asalna ti nagri Islandia di wewengkon sagara Éropah. Ieu grup musik téh dieusi ku tiluan, nyaéta Jón Þór Birgisson salaku tukang nyanyi jeung maénkeun gitar, Georg Hólm (bass) jeung Orri Páll Dýrason (drum). Ari jinis musikna kaasup jinis post-rock, ambient, dream pop. Grup musik ieu mimiti dijieun dina bulan Agustus 1994 di Reykjavik, Islandia. Nepikeun ka ayeuna, geus sababaraha albeum musik anu dipedalkeun.

Kaulinan Barudak jeung Diajar Mingpin Katut Dipingpin


Salian ti pikeun diajar kumaha ngajarkeun pangabisa ka babaturan atawa barudak séjénna, kaulinan barudak ogé miboga mangpaat pikeun diajar kumaha carana mingpin babaturan (grup) jeung kumaha alusna dipingpin ku babaturan. Aya sababaraha rupa kaulinan anu henteu bisa dipigawé ku sosoranganan. Dina maénkeun kaulinan téh kudu dibarengan jeung dibantuan ku babaturan. Naha arék jadi sababarha grup atawa ngan ukur sagrup dina ngulinkeunana.

Kaulinan saperti pris-prisan, nyieun sasaungan, peperangan, jeung anu séjénna merlukan barudak anu leuwih ti saurang. Dina maénna barudak sahanteuna bisa dijieun hiji grup. Dina grup ieu diperlukeun budak anu bisa mingpin grupna supaya dina ngulinkeun kaulinan barudakna bisa alus atawa sampurna.

Barudak keur maen pris-prisan
Barudak keur maen pris-prisan

Dina maén pris-prisan, aya dua grup. Unggal grup biasana mah osok aya budak anu dipikolot pikeun mingpin barudak anu séjénna dina sagrupna pikeun mapatahan jeung nyontoan kumaha maén pris-prisan anu alus. Supaya dina maén pris-prisanana bisa meunang, ngéléhkeun grup musuh. Pon kitu deui dina maén peperangan. Dina dua tim (grup) téh osok aya pamingpinna pikeun mingpin grup supaya bisa meunang dina maén peperanganana.

Dina nyieun kaulinan mangrupa sasaungan ogé sarua. Sanajan dina nyieunna biasana mah ngan ukur sagrup, dina prak-prakanana, aya budak anu dipikolot pikeun nyontoan jeung tukang tutah-titah kumaha carana nyieun sasaungan. Budak anu mingpinna, bisa tutah-titah ka barudak séjénna pikeun migawé naon anu kudu dipigawéna. Naha dititah nyieun tihang, néangan tali, jeung nu séjénna. Bisa ogé budak anu mingpinna nyontoan heula kumaha cara barang jieun anu alus.

Kitu deui reujeung jinis kaulinan barudak séjénna anu dina prak-prakan maénna dijieun grup atawa tim.

Barudak anu dijieun pamingpin dina grup biasana mah budak anu geus apal kana cara maén kaulinan barudak anu keur diulinkeunana. Atawa budak anu dipikolot (budak anu umurna pangkolotna). Ieu téh supaya barudak séjén anu dipingpinna bisa luyu reujeung anu mingpinna. Henteu jadi mantangul atawa mahiwal.