#sundaproverb Proyek Ngamumulé Basa Sunda


Anjog ka blog Kang Fikri, aya tulisan ngeunaan ngamumulé Basa Sunda anu dijudulan #sundaproverb proyek ngamumulé basa Sunda. Eusina mangrupakeun pamanggih (ideu) kumaha carana supaya kecap-kecap dina Basa Sunda, hususna Basa Sunda anu geus jarang dipaké, henteu kapopohokeun. Kecap-kecap dina Basa Sunda anu kaasup Basa Sunda Buhun (kitu cenah istilahna), dipedalkeun dina blog anu wangunanana poster. Poster (gambar anu badag) téh dieusi ku kumpulan kecap (kalimah) anu disebutna proverb.

Poroyek Ngamumule Basa Sunda di blog NUFIKRI
Poroyek Ngamumule Basa Sunda di blog NUFIKRI

Pamanggih anu alus pisan pikeun salasahiji cara ngamumulé Basa Sunda. Dina wangunan poster mah susuganan waé bisa diterapkeun di mana waé, naha dina bilik, témbok, di sisi jalan atawa di mana waé anu gampang katempona. Komo deui eusi posterna ngeunaan daluang atawa papatah kolot, pépéling ngalakonan kahirupan, jeung kecap-kecap séjénna anu eusina alus pikeun ditengetan (ditapakuran) saperti kalimah dina babasan jeung paribasa.

Kumaha atuh pikeun anu hayang ilubiung kana ieu pamanggih? Carana mah bisa ku jalan ngarojong kana ieu pamanggih, ngirimkeun kecap-kecap anu miboga eusi anu mandiri, nyieun poster anu dieusi ku kecap-kecap anu kapanggih dina kahirupan sapopoé. Pikeun inpo leuwih jelas mah bisa langsung waé ngaménsen ka @nufikri di twitter, atawa asup ka blog nufikri.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s