Lelemah


Mangsa arék nyieun imah, anu pangmimitina disayagakeun téh biasana mah tempat nyieun imahna. Ti dinya kakara nyayagakeun bahan-bahanna. Tempat anu disayagakeun téh biasana mah kudu dibebenah heula, dibébérés heula. Lamun tempatna henteu rata, kudu diratakeun heula. Komo deui lamun tempat nyieun imahna téh dinu rada lamping, kudu disempog/dikali heula taneuhna terus diratakeun.

Lelemah dipake lapang poli
Lelemah dipake lapang poli jeung mengbal

Taneuh anu lamping téh diratakeun ku jalan dikali taneuh anu leuwih luhurna. Taneuh meunang ngali terus diurugkeun ka tempat anu leuwih handap. Uruganana dipadetkeun supaya weweg henteu gampang tibeyeyet. Taneuhna terus dikali jeung diurugkeun nepikeun ka taneuhna rata.

Sanggeus rata mah kari nungguan bahan-bahanna lengkep. Lamun geus lengkep, bisa langsung ngawangun imah. Lamun bahan-bahanna tacan lengkep mah biasana osok diantepkeun heula waé. Tempat anu geus rata jeung tacan diwangunan imah téh osok dipaké hareureuy jeung arulin ku barudak. Arék ucing-ucingan, maén galah atawa maén bal. Malahan ku kolot mah osok dipaké lapang poli. Pikeun anu bogana mah biasana diantepkeun waé, da taneuhna bakal leuwih weweg jeung padet ari remen kagaleuy (katincakan) mah.

Tempat anu bakal dijadikeun tempat ngawangun imah téh biasana mah disebut lelemah. Lamun magawé ngaratakeun taneuhna disebut ngalelemah.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s