Kaulinan Barudak jeung Silih Ajarkeun Pangabisa


Henteu sakabéh kaulinan barudak bisa langsung dimaénkeun ku barudak. Aya kalana barudak téh kudu diajar heula boh kumaha nyieunna, kumaha cara ngulinkeunana atawa aturanana. Budak anu kakara ngiluan kudu mikawanoh heula jeung diajar heula ngeunaan kaulinan anu arék diiluanana. Hal ieu geus jadi kawajiban barudak anu geus nyaho pikeun ngajarkeun ngeunaan kaulinan anu arék diulinkeunana ka barudak anu acan apal atawa acan bisa. Supaya dina ngulinkeunana bisa babarengan kalawan sakabéhna bisaeun.

Ku hal ieu, geus jadi perkara anu biasa lamun budak anu geus bisa ngajarkeun ngeunaan kaulinan ka budak anu tacan bisa. Sanajan henteu dikudu-kudu ngajarkeun ogé, budak anu geus bisa sacara sadar bakal ngajarkeun ka budak anu tacan bisa. Atuh budak anu tacan bisa téh bisa diajar ngeunaan kaulinan barudak. Sahanteuna budak téh bisa mikawanoh ngeunaan dadasar kaulinan jeung cara ngulinkeunana.

Barudak arulin
Barudak arulin

Sanajan dina prak-prakan maénna téh jadi musuh atawa lawan saperti dina maén galah, pris-prisan jeung kaulinan séjénna anu mikabutuh dua pihak silih singhareupan, angger waé ngajarkeun kaulinan mah henteu kahalangan. Supaya dina ngulinkeunana bisa ramé, barudak anu ngiluan téh apanan kudu bisa ngulinkeun kaulinan anu keur dijalankeunana.

Ngeunaan ngajarkeun ieu bakal terus tatalépa. Budak anu tadina diajar, bakal miboga rasa kudu ngajarkeun deui ka budak séjénna anu tacan bisa. Anu tungtungna barudak téh sina diajar silih ajarkeun kaulinan barudak. Supaya naon anu dipikanyaho ku manéhna jeung anu dipikabisa ku manéhna bisa diajarkeun ka budak séjénna anu tacan apal jeung tacan bisa.

Jadi, kaulinan barudak téh lain ngan ukur pikeun arulin wungkul, tapi ogé bisa dipaké pikeun diajar kumaha carana ngajarkeun naon anu dipikanyaho jeung anu anu jadi pangabisa ka barudak séjénna.

One thought on “Kaulinan Barudak jeung Silih Ajarkeun Pangabisa

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s