Kumaha Lamun Hayang Ngaropéa Aksara Sunda?


Pikeun anu hayang miboga wangunan Aksara Sunda anu disaluyukeun reujeung kahayang sorangan sakumaha rupa-rupana aksara laten, bisa nyieun wangunan Aksara Sunda sorangan. Arék nyieun ti mimiti pisan atawa ngaropéa anu geus aya. Lamun hayang nyieun ti awal, kudu apal heula jinis-jinis hurup dina Aksara Sunda katut cara nempatkeunana dina tulisan. Lamun ngaropéa, leuwih gampang deui kari muka payil font Aksara Sunda anu geus nyampak terus diropéa. Tapi ngaropéana lain hartina ngarobah wangunan Aksara Sunda nepikeun ka béda pisan reujeung anu geus ditangtukeun, tapi ngaropéa supaya leuwih narik ati atawa leuwih dipikaresep kusabab wangunanana henteu éta deui éta deui. Jadi tujuanana ngaropéa mah supaya leuwih alus deui wangunanana anu antukna leuwih dipikaresep ku anu arék makéna.

Aksara Sunda Laten (SundaneseLatin)
Aksara Sunda Laten (SundaneseLatin)

Hal ieu bisa diilikan kana wangunan hurup laten anu rupa-rupa wangunanana. Apanan dina aksara laten mah aya hurup New Times Roman, aya Arial, aya hurup Bookman Old Times jeung wangunan aksara latén séjénna. Atuh, hal ieu bisa diprakeun kana Aksara Sunda. Aksara Sunda anu gampang dirobahna katut gampang dipakéna mah taya deui salian ti wangunan SundaneseLatin. Jadi lamun arék ngarobah atawa nyieun Aksara Sunda aya alusna nyieun Aksara Sunda anu kaasup kana SundaneseLatin.

Pikeun ngaropéa atawa nyieun hurup (font) diperlukeun pakakas atawa aplikasi pikeun nyieun hurup anu biasa disebut Font Creator. Di mandala maya, lamun disaliksik mah lumayan loba aplikasi/pakakas anu bisa dipaké pikeun nyieun hurup. Ti pakakas anu haratis nepikeun ka anu mayar. Salasahiji pakakas anu bisa dipaké pikeun nyieun atawa ngaropéa font (hurup) téh nyaéta FontForge. Aplikasi ieu kaasup aplikasi anu haratis kalawan gampang dina makéna. Salian ti FontForge, aya deui aplikasi Type light.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s