Aksara Sunda pikeun Dipasang dina Komputer


Di mandala maya, lamun disungsi mah bakal nyampak Aksara Sunda anu bisa dipaké pikeun nyieun tulisan maké komputer. Sababaraha loka nyadiakeun inpo ngeunaan Aksara Sunda boh kumaha cara nyieun tulisan maké Aksara Sunda atawa anu nyadiakeun inpo ngeunaan kumaha cara ngundeur jeung masangkeun Aksara Sunda dina komputer.

Nyungsi Aksara Sunda
Nyungsi Aksara Sunda

Lamun hayang ngagunakeun Aksara Sunda dina komputer, teu bisa leupas tina pakakas Aksara Sunda anu dipaké nulisna (anu ngagambarkeun tulisan dina Aksara Sundana). Diperlukeun payil font Aksara Sunda anu dipaké ngagambarkeun simbol dina Aksara Sundana. Simbol atawa gambar hurup dina Aksara Sunda geus disadiakeun di mandala maya, kari ngundeur jeung masangkeun dina komputer. Sanggeus dipasang mah, bisa langsung dipaké pikeun nulis saperti dina Microsoft Word.

Pikeun anu mikabutuh payil Aksara Sunda bisa ngundeur (ngunjal) di sababaraha loka di handap ieu:

Aksara Sunda anu lengkepna mah aya di nomer anu kahiji. Di éta loka mah disadiakeun payil Aksara Sunda Unicode jeung Aksara Sunda Latin katut aplikasi (pakakas) anu bisa dipaké pikeun ngatur (nata/nyéting) kibor supaya bisa dipaké pikeun nalika nulis (maké aplikasi paranti nulis kayaning Notepad jeung Microsoft Word). Pikeun anu hayang gampang masangkeun Aksara Sunda dina komputerna, bisa waé ngalongok alamat loka anu katilu, kusabab disadiakeun aplikasi pikeun masang Aksara Sunda dina komputer.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s