Aksara Sunda Geus Asup Standar Unicode


Aya ku reueus, Aksara Sunda Kuno (Aksara Sunda) geus asup kana standar Unicode. Anu miboga harti Aksara Sunda geus diaku kalawan sah jeung bisa dipaké pikeun ngokolakeun tulisan ngagunakeun media komputer. Standar Unicode mangrupakeun standar anu dijieun supaya tulisan (aksara jeung simbol) tina sakabéh rupa tutulisan anu aya di dunya ieu bisa dipaké (diancokeun jeung diropé) dina komputer kalawan tetep henteu robah-robah. Jadi Aksara Sunda miboga lolongkrang sorangan dina standar Unicode anu moal pabaliut reujeung aksara séjén.

Sakumaha anu geus kamaphum, komputer dina ngokolakeun data atawa inpo téh dina wangunan wilangan atawa nomer. Sagala rupa inpo ditarima jeung diolah ku komputer kaasup tulisan téh dina wangunan wilangan. Unggal aksara miboga wilangan sorangan. Aksara A miboga wakil wilangan anu tangtu, pon kitu deui reujeung aksara B. Sakabéh aksara miboga wilangan anu jadi wawakilna anu dipikaharti ku komputer. Dina lebah Aksara Sunda ogé, kusabab béda reujeung aksara séjén, geus miboga lolongkrang wilangan sorangan. Ieu lolongkrang téh geus tangtu jeung moal pahili atawa dipaké ku aksara séjén.

Unicode
Unicode

Sabenerna mah Aksara Sunda geus diasupkeun kana standar Unicode ti taun 2008 bulan April waktu Unicode ngaluarkeun standar entragan (persi) 5.1. Atuh kusabab geus jadi standar Unicode mah arék di mana waé jeung maké komputer naon waé, bisa ngagunakeun Aksara Sunda kalawan henteu robah-robah. Arék saha waé, urang mana waé anu miharep maké Aksara Sunda dina komputer kaasup internet, geus nyampak. Lain ngan ukur pikeun urang Sunda wungkul anu bisa makéna. Dalah urang luar nagri ogé bisa. Atuh pikeun anu motékar kalawan hayang miara Aksara Sunda mah jadi kasempetan pikeun ngaropéa Aksara Sunda maké komputer.

(Gambar meunang nginjeum ti Wikipedia)