Pamanggih Pikeun Ngeusian Blog Kalawan Mayeng


Meunang daluang ti loka Paseban.com ngeunaan 5 Ide Proyek Online Tahunan yang Bisa Anda Coba, anu ngajelaskeun ngeunaan naon waé anu bisa dijadikeun eusi blog kalawan mayeng. Pamanggih ngeunaan eusi blog supaya bisa medalkeun tulisan/pedalan unggal waktu (unggal poé) kalawan terus-terusan.

Blog
Blog

Jadi lamun miboga kahayang supaya blog anu dikokolakeun téh henteu pegat-pegat dina medalkeun pedalan, bisa nyoba salasahijina atawa sakabéh ideu anu disampakeun. Pamanggih ngeunaan eusi blog anu bisa dicobaan téh nyaéta:

  1. Nyieun novél atawa carita panjang. Dina nulis carita anu panjang (novél) henteu kudu sakaligus réngsé dina hiji tulisan. Tulisan carita novél bisa dipedalkeun kalawan nyambung, ti waktu ka waktu dipedalkeun bagéan-bagéanana. Saeutik-saeutik tapi mayeng pedalanana ngocor terus.
  2. Motrét unggal waktu (poé). Motrét naon waé unggal poé hiji potrét. Potrétna bisa dipedalkeun dina blog. Poto anu dicokot téh teu kudu anu alus atawa anu éndah wungkul, tapi anu biasa waé ogé teu nanaon. Dalah anu goréng ogé teu nanaon. Henteu salawasna potrét anu éndah téh alus.
  3. Motrét diri sorangan. Motrét diri sorangan unggal poé terus dipedalkeun dina blog bisa jadi pamanggih anu alus pikeun ngeusian pedalan blog. Ngan kahadé  potrétan ulah éta deui éta deui. Unggal poé pasti manggihan tempat jeung waktu atawa kaayaan anu béda-béda.
  4. Nyieun puisi atawa sajak. Pikeun anu resep nyieun sajak aya alusna lamun pangabisana diprakeun dina wangunan blog. Komo lamun unggal poé bisa nulis sajak mah, bakal beuki rempeg waé eusi blogna.
  5. Nyieun catetan poéan. Sakumaha jujutanana, blog mimitina dijieun pikeun tempat nyieun catetan anu bogana, utamana catetan poéan. Atuh dina émprona hayang mayeng ngeusian blog téh bisa ku jalan medalken catetan poéan. Ngan kadé lamun catetananana miboga pasipatan rusiah, kudu diatur supaya rusiah, henteu sagawayah jalma bisa maca.

Éta mangrupakeun 5 pamanggih anu bisa dijadikeun dasar eusi blog supaya dina medalkeun tulisanana mayeng. kari milih waé hayang jinis anu mana.