Kunaon Aya Anu Gagal (Teu Sah/Teu Ngiluan)?


Nilik kana tingkesan hasil tina ngitung jumlah sora Pemilukada Sumedang di TPS 9 Dusun Ciburuan aya sababaraha catetan bisa diancokeun. Jumlah sora anu gagal atawa teu sah lumayan loba ogé. Kitu deui jumlah warga anu teu milihna.

Surat sora anu teu sah kalolobaanana mah kusabab dicoblo dua kali. Bisa waé kusabab bingung, antukna milih dua calon anu béda. Atawa sigana mah dina nalika nyoblosna keretas surat sorana nilep atawa dijadikeun tilam antukna nyoblosna tembus kana bagéan keretas anu di handapna. Aya ogé anu nyoblos lain dina tempatna. Salian ti aya anu milih leuwih ti hiji (dihaja atawa henteu), aya ogé anu henteu milih sasaha. Dina harti keretas/surat sorana henteu dicoblos.

Surat sora sesa anu teu kapake
Surat sora sesa anu teu kapake

Terus ngeunaan warga anu henteu ngagunakeun hak pilihna. Hal ieu mah kusabab aya saurang warga anu kacatet dua kali. Sedengkeun anu bisa dipaké mah ngan ukur hiji. Terus ogé aya warga anu keur gawé di luar nagri jadi TKI (Tenaga Kerja Indonésia) anu dina prungna Pemilukada henteu bisa balik heula.

Potret Pemilukada di TPS 9 Dusun Ciburuan


Hasil Pemilukada di TPS 9 Dusun Ciburuan


Pemilukada pikeun milih Bupati/Wakil Bupati Sumedang katut milih Gupernur/Wakil Gupernur geus dilumangsungkeun dina poé Ahad ping 24 Pébruari 2013 (7 Suklapaksa Palguna 1949 Candra Kala Sunda). Ampir sakabéh warga anu miboga hak pikeun milih ngadongdon ka TPS di wewengkonna séwang-séwangan. Pon kitu deui reujeung warga masarakat Kampung Ciburuan. Warga masarakat Kampung Ciburuan anu geus meunang surat ondangan pikeun milih, geus muru TPS anu perenahna di Balé Musawarah Dusun Ciburuan ti mimiti jam tujuh isuk-isuk. Pada-pada sieun kapandeurian jeung supaya nyalsé ari geus milih mah, moal hariwang teuing.

Manjing pecat sawed ogé, milih téh geus réngsé. Sanajan kitu, hasilna henteu bisa langsung diitung. Geus jadi kasapukan yén pikun ngitung hasilna tetep kudu nungguan jam hiji.

Patugas KPPS keur ngitung surat sora disaksian ku saksi
Patugas KPPS keur ngitung surat sora disaksian ku saksi

Dina jam hiji, hasil nyoblos téh prung waé diitung kalawan disaksian ku saksi ampir ti unggal pasangan calon. Mimitina ngitung surat sora pikeun calon Gupernur/Wakil Gupernur. Sanggeus réngsé diteruskeun kana ngitung surat sora pikeun milih Bupati/Wakil Bupati. Hasilna nuduhkeun yén Pasangan Calon Gupernur/Wakil Gupernur nomer tilu meunang sora panglobana. Sedengkeun ari Calon Bupati/Wakil Bupati anu meunang sora panglobana téh nomer tujuh. Hasil ngitung nuduhkeun henteu sakabéh warga anu aya dina daptar, ngiluan milih. Jeung tina sakabéh surat sora anu milih henteu sakabéhna katarima (sah).

No. Pasangan Calon Beubeunangan
Beubeunangan Sora Calon Gupernur/Wakil Gupernur
1 Dikdik Mulyana Arief Mansur/Cecep Nana Suryana Toyib 5
2 Irianto MS Syafiuddin/Tatang Farhanul 100
3 Dede Yusuf/Lex Laksamana 105
4 Ahmad Heryawan/Deddy Mizwar 47
5 Rieke Diah Pitaloka/Teten Masduki 43
Beubeunangan Sora Calon Bupati/Wakil Bupati
1 Didi Ahmad Djamhir/Ridwan Solichin 7
2 Eni Sumarni/Arrys Sudrajat 14
3 Agus Welianto Santoso/Mully Mulyati Sukarya 26
4 Ecek Karyana/Irwanto 4
5 Oom Supriatna/Erni Juwita 1
6 Taufiq Gunawansyah/Usep Komaruzzaman 100
7 Endang Sukandar/Ade Irawan 142
8 Tatang Sutarna/Hendrik Kurniawan 5

Catetan: Jumlah warga anu mibogaan hak: 359. Anu teu ngiluan: 40 urang. Surat sora anu teu sah: 20 surat.