Jadwal Kompanyeu Pemilukada Sumedang


Jadwal kompanyeu Calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang 2013, disaluyukeun reujeung wewengkon Sumedang pikeun kompanyeu anu geus dibagi-bagi. Kompanyeu anu dilakukeun ku unggal pasangan calon dilumangsungkeun mimiti ping 7 Pébruari 2013 nepikeun ka ping 20 Pébruari 2013.

Pemilu Daerah (Pemilukada) Sumedang
Pemilu Daerah (Pemilukada) Sumedang

Jadwal kompanyeu anu geus disaluyuan ku KPU Daérah Sumedang sakumaha diancokeun di handap ieu:

Tanggal Wewengkon Kompanyeu
1 2 3 4 5 6 7 8
7 Pébruari Nepikeun Visi jeung Misi
8 Pébruari No. 7 No. 4 No. 3 No. 5 No. 8 No. 1 No. 2 No. 6
9 Pébruari No. 4 No. 3 No. 5 No. 8 No. 1 No. 2 No. 6 No. 7
10 Pébruari No. 3 No. 5 No. 8 No. 1 No. 2 No. 6 No. 7 No. 4
11 Pébruari No. 5 No. 8 No. 1 No. 2 No. 6 No. 7 No. 4 No. 3
12 Pébruari No. 8 No. 1 No. 2 No. 6 No. 7 No. 4 No. 3 No. 5
13 Pébruari No. 1 No. 2 No. 6 No. 7 No. 4 No. 3 No. 5 No. 8
14 Pébruari No. 2 No. 6 No. 7 No. 4 No. 3 No. 5 No. 8 No. 1
15 Pébruari No. 6 No. 7 No. 4 No. 3 No. 5 No. 8 No. 1 No. 2
16 Pébruari No. 7 No. 4 No. 3 No. 5 No. 8 No. 1 No. 2 No. 6
17 Pébruari No. 4 No. 3 No. 5 No. 8 No. 1 No. 2 No. 6 No. 7
18 Pébruari Madungdengkeun Visi jeung Misi
19 Pébruari No. 3 No. 5 No. 8 No. 1 No. 2 No. 6 No. 7 No. 4
20 Pébruari No. 5 No. 8 No. 1 No. 2 No. 6 No. 7 No. 4 No. 3

Catetan:

Daptar wewengkon kompanyeu Pemilukada Sumedang:

 1. Wewengkon kahiji, Cimanggung jeung Jatinangor.
 2. Wewengkon kadua, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong.
 3. Wewengkon katilu, Sumedang Utara, Sumedang Selatan.
 4. Wewengkon kaopat, Cisarua, Ganeas, Situraja, Cisitu.
 5. Wewengkon kalima, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Wado.
 6. Wewengkon kagenep, Jatigede, Tomo, Ujungjaya.
 7. Wewengkon katujuh, Conggeang, Cimalaka, Paseh.
 8. Wewengkon kadalapan, Buahdua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Surian.

Daptar Nomer Pasang Calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang:

 1. Ir. H. Didi Ahmadi Djamhir, M.T./Ridwan Solichin, S.IP., M.Si.
 2. Dra. Hj. Eni Sumarni, S.T., M.Kes./H. Arris Sudradjat, S.H.
 3. Agus Welianto Santoso, S.H./Hj. Mully Mulyati Sukarya, S.Pd.
 4. H. Ecek Karyana, S.Kep., M.H./dr. Irwanto
 5. H. Oom Supriatna/Hj. Erni Juwita
 6. H. Taufiq Gunawansyah, S.IP., M.Si./H. Usep Komaruzzaman, Ir., M.M.
 7. H. Endang Sukandar/H. Ade Irawan
 8. H. Tatang Sutarna/Hendrik Kurniawan

(Dicutat ti KPU Daerah Sumedang)

Smartfren AndroMax U, Adina AndroMax-i


Anyar kénéh Smartfren salaku operator seluler di Indonésia ngaluarkeun hénpon entragan anyar tina rundayan Smartfren AndroMax. Hénpon anu dingaranan AndroMax U ieu bisa disebut mangrupakeun hénpon Android anu neruskeun rundayan hénpon AndroMax saméméhna, nyaéta Smartfren AndroMax-i. Nilik kana spesipikasina, ieu hénpon téh leuwih alus tibatan AndroMax-i. Aya sababaraha hal anu dialusan (ditaékeun) spesipikasina, diantarana prosésor, kaméra, ukuran layar reujeung memori RAM-na.

Smartfren AndroMax U
Smartfren AndroMax U

Prosésor anu diterapkeun dina ieu hénpon téh sarua waé kaluaran ti Qualcomm, nyaéta prosésor Snapdragon MSM8625, ngan galura gawéna leuwih ngaronjat jadi 1,2 GHz (sedengkeun ari AndroMax-i mah ngan 1 GHz). Kaméra anu dipakéna ogé leuwih mejat deui, résolusina jadi 8 MP kalawan dilengkepan ku lampu led flash. Pikeun ukuran layarna, leuwih gedé ogé jadi 4,5 inci. Pon kitu deui memori RAM digedéan jadi 768 MB. Teu poho ogé batréna anu miboga kapasitas 1800 mAh. Katambahan ogé kamampuhan pikeun ngarékam pidio 720p.

Ari spesipikasi séjénna mah ampir sarua waé reujeung lanceukna. Diantarana waé: jaringan anu dipakéna geus ngarojong kartu SIM dobel (CDMA Smartfren reuejung GSM), jaringan CDMA-na geus ngarojong kana EVDO Rev. A, Android anu diterapkeunana nyaéta entragan Ice Cream Sandwich (Android 4.0) ngan bisa ditaékeun jadi entragan 4.1, tempat teuteundeunan bawaanana 4 GB, jeung anu séjénna.

 

Ieu hénpon téh dijual ku Smartfren kalawan harga 1.599.000 rupiah. Anu meuli ieu hénpon bakal meunangkeun pakét data haratis salila 12 bulaneun, anu sabulanna 1 GB.

Kumaha Ceuk nu Dibendo


Pikeun rahayat biasa anu teu apal (embung apal) kana urusan pulitik, embung lamun kudu bingung-bingung milih. Urusan pulitik anu matak lieur jeung matak jangar kana sirah, pangpangna nalika nyanghareupan pemilu, embung lamun kudu ngilu mikiran. Sanajan miboga hak pikeun milih, lain harti ngarti kana urusan pulitik. Da urusan ngilu nyoblos mah, kumaha raména. Batur ngiluan nyoblos, nya ngiluan waé nyoblos.

Pemilu, milih pamingpin
Pemilu, milih pamingpin

Anu kapikiran ku rahayat mah, lain urusan pulitik atawa pemiluna. Tapi hasil tina pemiluna. Hasil tina pemilu téh bisa ngaraharjakeun masarakat atawa henteu. Hasil pemilu téh matak mawa kamaslahatan pikeun kahirupan masarakat atawa henteu. Teu paduli arék saha anu meunang, nu penting mah kahirupan masarakat aya dina karaharjaan. Jadi urusan nyoblos nalika pemilu mah henteu kudu bingung ngilu mikiran kudu milih saha. Henteu kudu bingung kudu milih si éta atawa si itu.

Urusan milih mah kumaha raména. Cohagna mah kumaha ceuk anu mawana waé, kumaha ceuk anu di luhur atawa anu leuwih ngarti. Lamun ceuk nu di luhur nyoblos anu konéng, nya ngilu waé nyoblos anu konéng. Lamun ceuk nu di luhur coblos anu beureum, nya kari milih anu beureum. Lamun anu héjo, kari milih anu héjo. Teu kudu ngiluan bingung dina nangtukeun pilihan.

(Gambar meunang nginjeum ti KPU Kabupaten Sumedang)