Rupa-rupa Pakakas pikeun Nyieun Rupa-rupa Aplikasi Mobile


Mekarna rupa-rupa parabot keupeul (hénpon) dibarengan reujeung mekarna rupa-rupa sistem operasi anu dipelak dina unggal parabot keupeul. Béda parabot keupeul bisa waé miboga sistem operasi anu béda. Antara hiji jinis hénpon reujeung jinis hénpon anu séjén, miboga sistem operasi anu béda. Bédana sistem operasi ieu nyababkeun unggal parabot keupeul (hénpon) miboga kamonésan, kamampuhan jeung pasipatan anu béda-béda. Atuh pikeun anu arék nyieun aplikasi mobile téh mikabutuh pakakas pikeun nyieun aplikasi mobile anu ngawengku sakabéh sistem operasi. Supaya dina sakali nyieun aplikasi mobile téh bisa diterapkeun (dipasang) dina unggal hénpon anu béda-béda sistem operasina. Henteu kudu susah-susah nyieun aplikasi anu béda-béda pikeun unggal sistem operasi.

Pakakas pikeun ngawangun aplikasi mobile dina rupa-rupa henpon
Pakakas pikeun ngawangun aplikasi mobile dina rupa-rupa henpon

Untungna ayeuna geus aya anu nyadiakeun pakakas anu bisa dipaké nyieun aplikasi mobile pikeun rupa-rupa hénpon/sistem operasi. Aya sababaraha pakakas anu geus kawentar kalawan sadia di mandala maya, kari ngundeur waé.

  1. RhoMobile, mangrupakeun salasahiji rangkay gawé anu dumasar kana Ruby. Ieu pakakas bisa digunakeun ku anu nyieun aplikasi mobile anu diancokeun husus (native) anu ngawengku rupa-rupa sistem operasi dina hénpon saperti Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone katut RIM. Rangkay gawé anu dipedalkeun ku RhoMobile ieu bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile anu bisa dijalankeun dina rupa-rupa hénpon. Sakali nyieun aplikasi mobile, éta aplikasi anu dijieunna bisa dipaké dina sababaraha jinis hénpon anu béda-béda sistem operasina.
  2. PhoneGap, bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi dina parabot keupeul Android, Palm, Symbian, BlackBerry, iPhone, iTouch jeung iPad. Pakakas ieu ngagunakeun basa anu osok dipaké dina nyieun aplikasi loka/web standar saperti HTML jeung JavaScript. PhoneGap bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile anu ngaksés kamonésan hardware saperti accelerometer, GPS/lokasi, kaméra, sora jeung sajabana.
  3. Appcelerator, bisa disebut ogé Titanium Development Platform anu dikaluarkeun ku Appcelerator. Ieu pakakas bisa dipaké pikeun ngawangun aplikasi mobile, tablet ogé aplikasi desktop ngaliwatan basa pemrograman web saperti HTML, PHP, JavaScript, Ruby jeung Python. Cenah mah, aplikasi anu dijieun maké ieu pakakas bisa nepikeun ka 1000 aplikasi dina sabulanna. Kapinunjulan ieu pakakas mah nyaéta anu makéna bisa ngaksés 300 informasi API jeung lokasi. Salian ti éta ogé aya panambahna, nyaéta: event/kajadian dina aplikasi bisa diobah-obah, aplikasi anu dijieunna bisa dumasar kana hardware sacara langsung, katut data anu diperlukeun ku aplikasina bisa diteundeun di parabot keupeulna langsung atawa di cloud.
  4. MoSync, mangrupakeun pakakas pikeun ngawangun aplikasi mobile anu dumasar kana pemrograman web standar. Ieu pakakas bisa dipaké ku anu ngawangun aplikasi kalawan ngawengku kana compiler, librari, runtime, device profile jeung parabot séjénna anu loba gunana. Salian ti ngarojong basa pemrograman JavaScript, PHP, Ruby, Python jeung nu séjénna, MoSync ogé ngarojong basa C/C++. MoSync bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile dina sistem operasi Windows Mobile, Windows Phone, iOS, BlackBerry, Android, Symbian, Moblin jeung sababaraha sistem operasi Linux pikeun parabot keupeul.

(Dicutat ti about.com, gambar meunang nginjeum ti mosync.com)

Mendet Solokan, di Lembur jeung di Dayeuh


Solokan sisi jalan  dipendet
Solokan sisi jalan dipendet

Kumaha nya lamun kaayaan dina éta potrét téh kajadianana di dayeuh? Sigana mah langsung waé dicarékan lak-lak dasar. Nanaon meureunan kawas euweuh gawé waé. Untung waé kajadianana di lembur.

Di lembur mah lamun aya solokan di sisi jalan anu dipendet nalika usum hujan téh, henteu anéh deui. Da éta mah ngahaja. Solokan di sisi jalan tempat ngocorkeun cai hujan (cileuncang) téh osok dipendet. Tujuanana supaya taneuh dina éta solokan téh henteu dadas kabawa palid ka hilir. Supaya solokanana henteu ngagedéan jeung ngajeroan kusabab dihakanan ku cileuncang. Ku jalan dipendet, taneuh téh henteu kabawa palid ka hilir tapi nyangsang dina pedentan anu dijieun. Jadi, mendet solokan téh lain taya maksud.

Kumaha atuh lamun di dayeuh, lamun solokan di dayeuh ngahaja dipendet? Di dayeuh mah moal aya anu daékeun ngahaja mendet solokan sisi jalan. Da solokan di dayeuh mah teu meunang dipendet, supaya cai hujan bisa ngocor kalawan bébas henteu kahalangan. Lamun cileuncang di solokan kahalangan, caina bakal ka mana-meni, lain mapay solokan. Cileuncang anu sakuduna mapay solokan, kusabab kahalangan bakal ngocor ka jalan. Sanajan euweuh anu ngahaja mendet solokan, kanyataanana mah loba anu osok mendet solokan ku jalan miceun runtah ka solokan. Runtah anu dipiceun ka solokan téh lila-lila mah jadi mendet éta solokan. Ahirna, henteu ngahaja dipendet ogé, solokan di dayeuh mah osok mendet sorangan.