Mikawanoh Windows Phone 8 (WP8)


Sanggeus kurang sugeman kana hasil anu dibeunangkeun ku Windows Phone entragan mimiti, Microsoft ngaluarkeun sistem operasi Windows Phone entragan kadua atawa Windows Phone 8. Sakumaha anu geus katara, Windows Phone entragan kahiji atawa Windows Phone 7, kurang ditarima ku anu maké hénpon pinter antukna masih kénéh éléh ku Android katut iOS dina lobana anu maké. Windows Phone 8 (WP8) miboga sababaraha kapinunjulan anu henteu dipiboga ku WP7. Salasahiji kapinunjulanana nyaéta hénpon anu diterapan WP8 mah bisa maké prosésor anu corena leuwih ti hiji (multiprosesor) katut bisa ogé diterapan leuit (paranti teuteundeunan) tambahan dina rupa microSD. Ieu kapinunjulan henteu bisa kapanggih dina hénpon WP7.

Sanajan WP8 mangrupakeun entragan anyar anu neruskeun WP7, lain hartina hénpon WP7 bisa diapdét jadi WP8. Nurutkeun spesipikasina, WP8 kacida pisan bédana reujeung WP7 dina dadasar sistem operasina (kernelna). Lamun WP7 mah dijieun dumasar kana kernel Windows CE, sedengkeun ari WP8 mah dumasar kana kernel Windows NT sakumaha anu dipaké pikeun nyieun Windows 8. Hal ieu nyababkeun aplikasi pikeun WP8 teu bisa dipaké dina WP7. Ngan aya inpo anu alusna, pikeun sabalikna mah, aplikasi anu jalan di WP7 bisa dipaké dina WP8. Terus, kusabab kernelna sarua reujeung anu dipaké pikeun nyieun Windows 8, aplikasi anu dijieun pikeun dijalankeun dina WP8 bisa ogé dijalankeun dina komputer anu diterapan Windows 8.

Windows Phone 8 (WP8)
Windows Phone 8 (WP8)

Kapinunjulan reujeung kamonésan WP8 séjénna lamun dibandingkeun reujeung WP7, nyaéta:

  1. Hénpon WP8 bisa ngagunakeun ukuran layar nepikeun ka tilu rupa ukuran (dina WP7 mah ngan ukur dua), nyaéta résolusi WVGA 800×480, WXGA 1280×768 jeung 720p 1280×720.
  2. NFC (pasilitas paranti tutukeuran kontent reujeung hénpon séjénna anu deukeut katut bisa ogé pikeun babayar maké hénpon).
  3. Pidangan layar mimiti anu dialusan. Pidanganana masih kénéh ngagunakeun Metro, ngan ukuan kotak-kotakna bisa diobah-obah (bisa digedéan bisa dileutikan).
  4. Geus ngancokeun Nokia Maps kalawan ti dituna.
  5. Aya pasilitas Wallet hub (digabungkeun reujeung babayar ngaliwatan NFC).
  6. Geus nerapkeun aplikasi VoIP anu langsung tina sistem operasina.
  7. Ditambah ku kamonésan husus anu dipikabutuh ku pausahaan gedé (enterprise) diantarana manajemén divais, énkripsi BitLocker katut ayana Marketplace husus anu nyamuni anu bisa dipaké pikeun nyebarkeun aplikasi pikeun pagawé éta pausahaan.

(Cutatan ti Wikipedia, gambar meunang nginjeum ti htcsource.com)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s