Maulid Nabi Muhammad saw 1434 H


Maulid Nabi Muhammad saw 1434 H
Maulid Nabi Muhammad saw 1434 H

(Gambar meunang nginjeum ti warkopmbahlalar.com)

Windows Phone SDK 8.0 pikeun Nyieun Aplikasi dina Windows Phone 8.0


Salian ti ngaluarkeun sistem operasi pikeun hénpon pinter Windows Phone 8, Microsoft ogé sakaligus medalkeun pakakas anu gunana pikeun nyieun aplikasi anu bari dijalankeun dina éta sistem operasi hénpon pinter. Pakakas anu disebut disebut Windows Phone SDK 8.0 ieu, bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi anu bisa dijalankeun dina Windows Phone pérsi 8 ogé pérsi saméméhna (WP7).

Windows Phone SDK 8.0 pikeun nyieun aplikasi dina Windows Phone 8.0
Windows Phone SDK 8.0 pikeun nyieun aplikasi dina Windows Phone 8.0

Ngan hanjakal, nurutkeun spésipikasi anu dikaluarkeun ku Microsoft, pikeun bisa masang ieu pakakas, komputer anu dipakéna kudu geus dipasangan sistem operasi entragan anyar, Microsoft Windows 8. Ieu pakakas henteu bisa dipaké dina komputer Windows 7 reujeung sahandapeunana. Salian ti kudu maké komputer kalawan sistem operasi Windows 8, ogé kudu miboga mémori RAM anu gedéna 4GB, kalawan arsitektur prosésorna 64-bit.

Pikeun bisa ngajalankeun Emulatorna (ngajalankeun aplikasi jieunan dina rupa hénpon asli), aya tambahan anu kudu dicumponan, nyaéta pérsi Windows 8-na sahanteuna kudu entragan Windows 8 Pro kalawan prosésor anu dipakéna miboga kamonésan SLAT (Second Level Address Translation). Anu mikabutuh ieu pakakas bisa ngundeur di alamat Download SDK.

Kumaha atuh pikeun anu ngan ukur miboga komputer Windows 7? Wayahna waé kudu naékeun spésipikasi komputerna heula, kakara bisa ngajalankeun ieu pakakas. Kitu nurutkeun inpo sawatara ayeuna anu katarima.

(Gambar meunan nginjeum ti igyaan.in)

Mikawanoh Windows Phone 8 (WP8)


Sanggeus kurang sugeman kana hasil anu dibeunangkeun ku Windows Phone entragan mimiti, Microsoft ngaluarkeun sistem operasi Windows Phone entragan kadua atawa Windows Phone 8. Sakumaha anu geus katara, Windows Phone entragan kahiji atawa Windows Phone 7, kurang ditarima ku anu maké hénpon pinter antukna masih kénéh éléh ku Android katut iOS dina lobana anu maké. Windows Phone 8 (WP8) miboga sababaraha kapinunjulan anu henteu dipiboga ku WP7. Salasahiji kapinunjulanana nyaéta hénpon anu diterapan WP8 mah bisa maké prosésor anu corena leuwih ti hiji (multiprosesor) katut bisa ogé diterapan leuit (paranti teuteundeunan) tambahan dina rupa microSD. Ieu kapinunjulan henteu bisa kapanggih dina hénpon WP7.

Sanajan WP8 mangrupakeun entragan anyar anu neruskeun WP7, lain hartina hénpon WP7 bisa diapdét jadi WP8. Nurutkeun spesipikasina, WP8 kacida pisan bédana reujeung WP7 dina dadasar sistem operasina (kernelna). Lamun WP7 mah dijieun dumasar kana kernel Windows CE, sedengkeun ari WP8 mah dumasar kana kernel Windows NT sakumaha anu dipaké pikeun nyieun Windows 8. Hal ieu nyababkeun aplikasi pikeun WP8 teu bisa dipaké dina WP7. Ngan aya inpo anu alusna, pikeun sabalikna mah, aplikasi anu jalan di WP7 bisa dipaké dina WP8. Terus, kusabab kernelna sarua reujeung anu dipaké pikeun nyieun Windows 8, aplikasi anu dijieun pikeun dijalankeun dina WP8 bisa ogé dijalankeun dina komputer anu diterapan Windows 8.

Windows Phone 8 (WP8)
Windows Phone 8 (WP8)

Kapinunjulan reujeung kamonésan WP8 séjénna lamun dibandingkeun reujeung WP7, nyaéta:

  1. Hénpon WP8 bisa ngagunakeun ukuran layar nepikeun ka tilu rupa ukuran (dina WP7 mah ngan ukur dua), nyaéta résolusi WVGA 800×480, WXGA 1280×768 jeung 720p 1280×720.
  2. NFC (pasilitas paranti tutukeuran kontent reujeung hénpon séjénna anu deukeut katut bisa ogé pikeun babayar maké hénpon).
  3. Pidangan layar mimiti anu dialusan. Pidanganana masih kénéh ngagunakeun Metro, ngan ukuan kotak-kotakna bisa diobah-obah (bisa digedéan bisa dileutikan).
  4. Geus ngancokeun Nokia Maps kalawan ti dituna.
  5. Aya pasilitas Wallet hub (digabungkeun reujeung babayar ngaliwatan NFC).
  6. Geus nerapkeun aplikasi VoIP anu langsung tina sistem operasina.
  7. Ditambah ku kamonésan husus anu dipikabutuh ku pausahaan gedé (enterprise) diantarana manajemén divais, énkripsi BitLocker katut ayana Marketplace husus anu nyamuni anu bisa dipaké pikeun nyebarkeun aplikasi pikeun pagawé éta pausahaan.

(Cutatan ti Wikipedia, gambar meunang nginjeum ti htcsource.com)