Nyayagakeun Pakakas Saméméh Nyieun Aplikasi Android


Anu kataji ku hénpon Android katut sistem operasina kalawan hayang nyobaan nyieun program aplikasi anu bisa jalan dina éta hénpon atawa parabot keupeul Android, taya salahna pikeun neuleuman éta kahayang. Pangabisa dina nyieun aplikasi pikeun parabot keupeul, bisa jadi bekel anu alus. Lain ngan ukur pangaresep wungkul, da kahareupna mah disawang anu ngaranna parabot keupeul kayaning hénpon pinter jeung tablét téh bakal leuwih mahabu deui. Naha arék jinisna Android atawa iPhone katut Windows Phone, parabot keupeul bakal leuwih diparaké dina kahirupan jalma. Kusabab kitu, ieu bisa jadi lolongkrang pikeun anu miboga pangabisa dina nyieun aplikasi pikeun hénpon, hususna hénpon Android. Anu tacan bisa ogé taya salahna pikeun ngali jeung ngaleukeunan kumaha supaya bisa.

Eclipse
Eclipse, pakakas paranti ngetik kodeu program aplikasi Android

Saméméh nyieun aplikasi pikeun hénpon Android taya salahna lamun apal heula naon waé anu kudu disayagakeun saméméhna. Dina nyieun aplikasi pikeun hénpon atawa parabot keupeul Android diperlukeun sababaraha rupa pakakas anu kudu disayagakeun. Pakakas anu kudu disayagakeun téh nyaéta pakakas paranti nyieun aplikasina reujeung pikeun nyobaan aplikasi anu keur dijieun saméméh diasupkeun kana hénpon Android. Pakakas anu biasa dipaké pikeun nyieun program atawa paranti ngetik kode anu baris dijalankeun dina hénpon Android téh nyaéta Eclipse IDE for Java Developers. Salian ti éta, kusabab Android mah didadasaran ku bahasa Java, dina komputerna ogé kudu dipasangan JDK (Java Development Kit). Biasana mah dina masang Eclipse atawa ngajalankeun Eclipse osok mariksa heula, naha geus aya JDK atawa acan. Terus pasang (install) ogé Android Software Development Kit (Android SDK) anu bisa diundeur di loka Android SDK. Sedengkeun Eclipse bisa diundeur di loka Eclipse.

Sanggeus masang Eclipse, terus dipasang ADT plugin for Eclipse. Carana pilih pidangan Help > Install new software’. Dina kotak ‘Work with’, asupkeun alamat loka https://dl-ssl.google.com/android/eclipse tuluy teken kenop ‘Add’. Dina widang di handapna ceklis ‘Development tools’ tuluy teken kenop ‘Next’. Pilih ‘Android DDMS’ jeung ‘Android Development Tools’. Tuluy teken kenop ‘Next’, satujuan ijab kabulna. Sanggeus rengse, pareuman heula jeung jalankeun deui Eclipsena.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s