Ngapalkeun Raraban


Mangsa sakola di sakola dasar (SD) mah salasahiji anu kudu bisa jeung kudu diapalkeun téh nyaéta kakalian. Kakalian anu remen diapalkeun téh disebutna raraban. Itung-itungan jeung kukurangan mah jarang diapalkeun. Kakalian mah beda reujeung tatambahan katut kukurangan, susah diitung make ramo langsung. Jadi wae kakalian mah osok diapalkeun, utama kakalian pikeun wilangan ti hiji nepikeun ka sapuluh. Kakalian ti hiji nepikeun ka sapuluh mah biasana osok diapalkeun. Ngapalkeunana ti wilangan hiji anu dikalikeun reujeung wilangan hiji nepikeun ka wilangan sapuluh. Kakalian wilangan hiji ieu disebutna Raraban Hiji (Raraban 1). Sanggeus raraban 1 bisa atawa apal, diteruskeun kana raraban saterusna nepikeun ka raraban 10.

Raraban 1 nepikeun ka raraban 10 anu diapalkeun ku barudak
Raraban 1 nepikeun ka raraban 10 anu diapalkeun ku barudak

Raraban anu diapalkeun mah biasana ngan ukur raraban 1 nepikeun ka raraban 10 wungkul. Da saterusna mah susah ngapalkeunana kusabab angka hasil kakalianana leuwih ti saratus. Diajar raraban ieu geus jadi kabiasaan pikeun barudak sakola dasar di lembur mah. Barudak téh osok papada hayang pangapalna jeung pangbisana, sanajan hasil kakalianana lain kusabab diitung heula tapi meunang ngapalkeun. Sahanteuna lamun geus apal mah lamun ditanya ngeunaan kakalian ku guru di kelas téh bisa gampang ngajawabna. Henteu kudu bingung-bingung ngitung deui maké ramo atawa batu.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s