Jam Sunda dina Wangun Aplikasi Komputer


Anjog ka blog Kang Dadang Nurjaman, aya tulisan anu dijudulan Ngaran Waktu Sapoé Sapeuting dumasar Kajadian Alam. Ieu tulisan ngajéntrékeun ngeunaan ngaran-ngaran wanci dina Basa Sunda luyu reujeung jam-na salila sapoé sapeuting. Ngan anu matak katarikna mah lain ngeunaan ngaran-ngaran wancina, anu matak narik mah dina ahir tulisan disebutkeun ngeunaan aplikasi Jam Sunda anu dijalankeun dina komputer. Anjeunna ngadamel program aplikasi Jam Analog Wanci Sunda pikeun komputer. Ieu program téh bisa dijalankeun dina komputer Windows.

Jadi panasaran, kumaha rupa jeung pidanganana….

Pidangan aplikasi Jam Sunda anu dijalankeun dina Windows 7
Pidangan aplikasi Jam Sunda anu dijalankeun dina Windows 7

Ieu aplikasi téh bisa diundeur ku saha waé. Aya dua rupa aplikasi anu bisa diundeur téh, nyaéta aplikasi pikeun atawa anu diterapkeun dina Windows XP jeung aplikasi pikeun dina Windows 7. Ari payil aplikasi anu bisa dijalankeun dina Windows XP bisa diundeur di alamat http://www.4shared.com/file/PaLm1r3j/Wanci_Sunda.html atawa http://www.4shared.com/zip/0ya8LhZL/Wanci_Sunda.html. Sedengkeun ari aplikasi pikeun Windows 7 bisa diundeur di alamat http://www.4shared.com/zip/psaQkfN-/Wanci_Sunda_Win7.html.

Ngaran Wanci Basa Sunda dina Jam Sunda


Beungharna kecap jeung motékarna urang Sunda salasahijina bisa diilikan dina jam atawa ciri wanci urang Sunda. Sakumaha anu geus dipedalkeun dina tulisan Ngaran Waktu dina Sapoe Sapeuting, ampir unggal jam dina wanci sapoé sapeuting aya istilah anu dipaké pikeun ngaranan wancina. Dina Basa séjén mah acan tangtu aya anu samodél kitu téh. Ti jam ka jam salila 24 jam (beurang jeung peuting), miboga ngaran séwang-séwangan. Ngaran-ngaran éta biasana mah nyokot tina kabiasaan atawa kajadian anu aya dina kahirupan saperti wanci pecat sawed anu nuduhkeun yén dina wanci éta téh sawed paranti nalian beuheung sapi atawa munding dileupaskeun atawa dilaan, atawa wanci sareureuh budak nuduhkeun dina éta waktu barudak téh osok mimiti sararé.

Nyobaan nyungsi ngaran-ngaran wanci anu leuwih lengkep di mandala maya, kapanggih sababaraha pedalan anu aya di mandala maya, boh di wikipedia boh dina blog. Aya sababaraha tulisan anu dilengkepan ku gambaran ngeunaan cocogna ngaran wanci reujeung jam-na anu biasa disebut jam Sunda.

Sababaraha conto jam Sunda anu kapanggih diantarana waé

Jam Sunda ti blog Dadang Nurjaman
Jam Sunda ti blog Dadang Nurjaman
Jam Sunda ti blog mataroni
Jam Sunda ti blog mataroni
Jam Sunda ti loka Yayasan SKKS (KalangSunda)
Jam Sunda ti loka Yayasan SKKS (KalangSunda)
Jam Sunda ti SumedangOnline
Jam Sunda ti SumedangOnline