Tulisan Anu Alus Pikeun Blog Kampung Ciburuan [KC]


Nurutkeun tingkesan WordPress ahir taun 2012 pikeun blog Kampung Ciburuan [KC], aya sababaraha tulisan anu jadi pinunjul dina blog Kampung Ciburuan [KC]. Tulisan-tulisan anu pinunjul téh hususna ngeunaan Komputer anu ditulis dina Bahasa Indonésia saperti tulisan Komponen Penyusun Motherboard, Komponen Penyusun Komputer Pribadi (PC) jeung Jenis-jenis Soket Prosesor. Nurutkeun kanyataan yén tulisan-tulisan anu pinunjul éta ditulisna saméméh taun 2012, tapi angger pinunjul kénéh dina taun 2012, atuh WordPress méré wejangan supaya nyieun tulisan téh anu aya pakaitna reujeung tulisan anu pinunjul éta. Jadi lamun hayang loba anu ngalongok atawa loba anu néangan tulisan di mandala maya alusna mah tulisanana ngeunaan atawa aya pakaitna reujeung komputer.

Pedalan anu pinunjul di blog Kampung Ciburuan [KC]
Pedalan anu pinunjul di blog Kampung Ciburuan [KC]
Ngan hanjakal, tulisan-tulisan anu pinunjul téh ditulisna dina Bahasa Indonésia, lain dina Basa Sunda. Sedengkeun tulisan-tulisan dina blog ieu mah apanan condong kana tulisan anu maké Basa Sunda, jadi papalingpang ogé reujeung maksud ieu blog. Sanajan kitu aya sababaraha tulisan anu dihaja dipedalkeun dina Bahasa Indonésia.

Ka hareupna mah sigana, blog ieu mah dihususkeun pikeun medalkeun tulisan-tulisan dina Basa Sunda. Sedengkeun eusina mah bebas, bisa ngeunaan komputer ogé jeung ngeunaan daluang/elmu pangaweruh séjénna.

SundaBlog, Blog Husus dina Basa Sunda


SundaBlog mangrupakeun salasahiji blog Sunda anu kapaluruh di mandala maya. Blog anu diteundeun di pangladén wéb bolgspot ieu dieusi ku tulisan/pedalan Basa Sunda. Sakumaha anu dijelaskeun dina judul header blogna:

SundaBlog

Ieu blog husus nganggo basa Sunda wungkul, minangka lengkah saestu – sanaos sakieu buktosna – dina enggoning ngeuyeub-ngeuyeub media basa Sunda. Rumaos sanes ahlina, namung mugia sing janten mangpaat, sasieureun sabeunyeureun, kanggo urang sadaya, utamina sing saha bae anu micinta basa Sunda. Mangga urang mitembeyan, sasarengan ngarumat tur ngamumule Ki Sunda     sakamampuh sewang-sewangan..

SundaBlog anu heubeul
SundaBlog anu heubeul

Blog anu mimiti dikeureuyeuh dina sasih Juni taun 2006 ieu mani reumbeuy ku tulisan anu dipedalkeun dina Basa Sunda. Waktu dilongok dina ping 5 Januari 2013 atanapi ping 1 Kresnapaksa Posya 1949 Kala Sunda, tulisan panungtungan anu dipedalkeun téh nyaéta tulisan anu dijudulan Béwara. Tulisan anu dipedalkeun dina ping 19 Désémber 2011, ngajéntrékeun ngeunaan pindahna ieu blog ka loka blog anu anyar.

Naha bet pindah…?

Cenah ieu blog téh geus susah pisan pikeun diaksés deui dapurna. Kusabab taya deui carana salian ti mindahkeun blog ka alamat anu anyar di alamat http://sunda-blog.blogspot.com. Tulisan anu bakal dipedalkeun saterusna, bakal dipedalkeun dina alamat blog anyar. Ari anu ngurus ieu blog téh nyaéta Kang Tata Danamihardja.

SundaBlog anu anyar
SundaBlog anu anyar