Tingkesan Blog Kampung Ciburuan [KC] dina Taun 2012


Dina raraga ganti taun ti taun 2012 ka taun 2013, WordPress.com nyadiakeun laporan taunan 2012 pikeun blog Kampung Ciburuan [KC] ieu. Tingkesanana, bisa dilongo ngaliwatan Dasbor blog anu pasipatan asalna disamunikeun (private). Jadi henteu sakabéh anu ngalongok blog bisa apal kana eusina. Kajaba dipedalkeun sina ditembrakeun (public).

 
 

Dina ieu tingkesan taunan disadiakeun tingkesan ngeunaan jumlah pedalan anu dipedalkeun. Dina taun 2012, salila sataun blog Kampung Ciburuan [KC] geus medalkeun 318 pedalan (tulisan), katut 411 gambar anu diunggahkeun ka pangladén WordPress anu méakeun tempat 57MB. Tulisan anu pangkatanggarna atawa panglobana dilongok/dibaca téh nyaéta Komponen Penyusun Motherboard, kalawan meunang pairan anu lobana 37 pairan.

 
 

Anu ngajugjug ieu blog ku jalan maké mesin panyungsi kalolobaanana ku jalan ngasupkeun kecap-kecap: komponen motherboard, motherboard, dongeng sunda sasatoan, komponen penyusun komputer, sarta ciburuan.

 
 

Ngeunaan ti wewengkon mana waé anu nglongokan ieu blog, bisa ditingalian kalolobaanana mah ti nagara Indonésia, Nagara Amerika katut di nagara-nagara ti Asia Pasipik.