Taun Anyar 2013


Taun Anyar 2013
Taun Anyar 2013

Kawijakan Nyieun Akte Lahir Anu Ngabeuratkeun


Hiji bangbaluh anu dikedalkeun ku wawakil masarakat nalika lawungan calon bupati Sumedang ka Kampung Ciburuan, téh nyaéta ngeunaan mahalna waragad anu dikaluarkeun ku masarakat pikeun nyieun Akte Lahir. Masarakat anu miboga budak anu hayang nyieun Akte Lahir pikeun daptar sakola ka SMP, kudu ngaluarkeun béaya anu gedé. Lamun diitung-itung mah béaya anu kudu dikaluarkeun pikeun meunangkeun salambar keretas Akta Lahir téh leuwih ti sajuta. Kacida mahalna pikeun ukuran urang lembur mah.

Bangbaluh ieu bisa jadi panghalang pikeun masarakat anu hayang nyakolakeun budakna ka sakola SMP. Da geningan ayeuna mah asup SMP téh kudu maké Akte Lahir sagala. Hahalang ieu matak mugagkeun masarakat anu arék ngasupkeun budakna ka SMP. Da waragad anu kudu dikaluarkeunana beuki nambahan. Tacan béaya séjén-séjénna.

Lambaran Akte Lahir
Lambaran Akte Lahir

Hiji andelan pikeun urang lembur mah taya deui ti Pemilukada. Susuganan waé lamun Bupatina ganti, béaya anu kudu dikaluarkeun pikeun nyieun Akte Lahir téh ngurangan. Da apalna nyieun Akte téh apanan di kabupatén.

Hanjakal meunang jawaban téh anu matak hanjelu. Cenah, aturan ngeunaan nyieun Akte Lahir anu jadi mahal téh dijieunna ti puseur lain ti kabupatén. Aturan anu ngudukeun sidang heula di pangadilan pikeun nyieun Akte Lahir téh dijieunna ku pamaréntah puseur. Atuh pamaréntah kabupatén mah ngan ukur katempuhan wungkul. Atuh, pikeun ngungkulanana, pamaréntah kabupaten hususna kabupatén Sumedang cenah bakal ngayakeun sidang nyieun Akte Lahir di kacamatan. Jadi masarakat anu arék nyieun Akte Lahir teu kudu ka kabupatén. Ieu hal supaya bisa ngurangan waragad pikeun ongkos, pangpangna ngongkosan saksi anu kudu disadiakeun ku anu nyieun Akte Lahir. Masarakat kudu apal jadwalna, iraha bakal aya sidang di kacamatan. Ieu jalan dipiharep bisa ngurangan waragad anu mahal.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.banglikab.go.id/)