Jantung


Kenging Lies Tjandra Kancana

 
 

Hujan ngaririncik basa Aisah datang ka imah indungna, bajuna rancucut, nempo indungna keur diuk dina balé di dapur bari nyisig, Aisah langsung nyuuh kana lahunan indungna. Nyegruk ceurik kanyenyerian dina lahunan indungna. Awakna ngagibrig siga anu kabulusan. Bari pinuh ku kanyaah ku indungna sirahna diusapan. Pok ngomong leuleuy “Aya naon deui Nyai?”

Aisah nenggak nempo paroman indungna bari cipanona merebes mili, bari nyaritana dareuda “Kang Iwan mawa awéwé deui ka kamar Nyai, Ema.”

Indungna ngusapan buuk anakna bari teu weléh némbongkeun kasabaran, “Lain kakarak sakali pan kituna téh Nyai, keun engké ogé eureun sorangan. Anggap wé jelema mabok. Ke ogé aya eureunna”

Aisah unggeuk “Enya Ema sigana mah moal sakali-kali deui kikituanana téh”

Aisah nyuuh deui kana lahunan Indungna. Rét indungna ngarérét kana kantong kérésék hideung gedé anu masih dikeukeuweuk ku anakna. Manéhna nanya “Mawa naon éta keur Ema Nyai?

Aisah cengkat pék eusi kérésék dibukakeun, aya  nu dibungkus ku samping Sido Mukti urut maké manéhna basa ngadahup ka Iwan.

“Naon éta téh Nyai?” Indungna nanya bari neges-neges anu ngagolér hareupeunana.

“Jantung Kang Iwan Ema…”

(LTK, Sentul City jam 23  tgl 26-12-012)

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.cosarosta.com/)

Narima Pangondang Jadi Panulis Blog di WordPress


Nalika diondang jadi panulis di hiji blog (blog bogana pihak séjén), urang kudu miboga heula akun WordPress. Lamun geus boga kari asup waé ka alamat panumbu anu dikirimkeun ka alamat email urang. Sedengkeun lamun tacan boga, tangtuna kudu daptar heula ka loka WordPress.com pikeun meunangkeun akun WordPress.

Dina palebah tacan miboga akun WordPress, bisa daptar ka loka WordPress.com pikeun miboga akun WordPress anu baris dipaké pikeun asup kana lambaran jaro Dasbor WordPress. Cara daptarna mah sarua waé reujeung cara daptar pikeun nyieun blog dina WordPress.com. Ngan lamun ngan ukur hayang jadi panulis dina blog pihak séjén mah, teu kudu nyieun alamat blog dina nalika daptarna. Carana, dina lambaran daptar di WordPress, di katuhueun kotak eusian alamat blog, aya panumbu signup for just a username. Klik panumbu éta. Mangka kotak-kota eusian anu disadiakeunana ngan ukur tilu rupa nyaéta alamat sérélék, sandiasma katut tulaksandi. Eusian tiluanana kalawan bener jeung apalkeun. Sanggeus réngsé, teken kenop Sign Up. Tuluy pariksa sérélék pikeun ngaaktipkeun akun WordPress-na ku jalan muka sérélék ti WordPress. Sanggeus aktip mah bisa langsung narima pangondang ti anu ngondang jadi panulis.

Narima pangondang jadi panulis di blog sejen
Narima pangondang jadi panulis di blog sejen

Pikeun anu geus boga akun mah bisa langsung narima pangondang dina sérélék anu dikirim ku anu ngondang. Dina sérélék anu dikirimkeun ku anu ngondang, aya kenop Accept Invitation. Teken kenop ieu lamun bener-bener narima kana pangondangna. Lamun nolak mah, teu kudu diteken, antepkeun waé. Sanggeus diteken kenopna, bakal muka loka WordPress tempat asup kana lambaran Dasbor-na. Asupkeun sandiasma atawa alamat sérélék anu didaptarkeun kana WordPress katut tulaksandina. Lamun bener, bakal asup kana lambaran Dasbor kalawan Kalimah pangwilujeng anu nandakeun geus jadi panulis dina éta blog: Congrats! You have been added to this blog.

Lamun geus kitu mah kari nyieun pedalan dina éta blog, naha tulisan atawa pedalan séjénna.