Ngondang nu Séjén Pikeun jadi Panulis dina Blog


Eusi hiji blog bakal leuwih ragem deui ku tulisan lamun éta blog dikokolakeun ku lobaan. Anu ngokolakeun blog lain ngan ukur saurang wungkul, tapi bisa leuwih ti saurang. Pikeun ngalaksanakeun ieu hal, dina wordpress aya kamonésan pikeun ngondan pangarang atawa panulis séjén pikeun ngilu ilubiung dina ngokolakeun eusi blog, utamana ngeunaan medalkeun tulisan. Pikeun ngondang pangarang séjén, aya pidangan User > Invite New. Dina ieu pidangan disadiakeun pasilitas pikeun ngasupkeun alamat sérélék anu arék diondang jadi pangarang atawa sandiasma wordpress-na. Sanggeus ngasupkeun ngaran sérélék atawa sandiasmana, tangtukeun kalungguhanana: naha jadi Follower, Pangdeudeul, Panulis, Pangropéa atawa Administrator. Dina kotak eusian Catetan asupkeun catetan atawa wawaran pikeun dikirimkeun dina ondangan. Sanggeus réngsé, teken kenop Send Invitation.

Ngondang panulis
Ngondang panulis

Dina sakali ngondang, bisa langsung nepikeun ka sapuluh urang. Carana ku jalan ngasupkeun alamat sérélék atawa sandiasma wordpress dina kotak eusian anu disadiakeun pikeun sapuluh urang anu diondangna. Pikeun misahkeun antara hiji sérélék/sandiasma anu hiji jeung anu séjénna, ngagunakeun tanda koma. Sedengkeun catetan anu diasupkeun bisa dieusi tulisan anu bébas. Ngan paling panjangna 500 aksara.

Daptar anu diondang bakal dicatet dina tabel di handapeun éta eusian. Kaasup ogé jawaban ti anu diondangna. Naha masih kénéh nunggu jawaban atawa geus ngajawab. Anu geus ngajawab tur nyaluyuan kana pangondangna, bakal dicatet tanggal nyatujuanana.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s