Meuyeum Cau dina Gombangan


Dina nyanghareupan hajat arék hajat leutik atawa hajat gedé, teu bisa leupas tina bahan cau. Cau geus jadi bahan anu wajib di lembur mah, salian ti opak, rangginang jeung wajit. Naha pikeun idangan atawa berekat bawaeun sémah anu datang.

Baheula mah saacanna aya karbit, pikeun meuyeum cau téh osok maké gombangan. Cau anu dialana atah kénéh téh, supaya bisa gancang asak téh osok dikekeb atawa dipeuyeum dina gombangan. Tibatan asak ku diantepkeun, anu bisa asak lamun geus sababaraha poé, cau anu dipeuyeum dina gombangan mah bisa asak dina sapoé sapeuting atawa lilana dua poé dua peuting. Dina meuyeumna henteu maké karbit, tapi maké haseup anu dipuputkeun kana jero gombangan.

Cara meuyeum cau dina gombangan lumayan gampang. Kari nyadiakeun bahan anu diperlukeun diantarana waé pacul pikeun ngali gombangan, daun cau anu rada loba katut sababaraha hiji tangkal cau. Sadiakeun ogé nyiru pikeun ngahihidan durukan.

Cau anu geus asak
Cau anu geus asak

Anu pangheulana dipigawé téh yieun gombangan dina taneuh. Ukuran panjangna taya ukuran anu pasti, ngan biasana mah wangunana pasagi. Panjang sisina gumantung kana lobana cau anu arék dipeuyeum. Sedengkeun jerona kira-kira satengah méter. Sanggeus nyieun gombangan réngsé, éta gombangan téh nyieun tilam tina daun cau kira-kira dua lapis. Unggal sisi gombangan ogé sarua dikidingan maké daun cau. Sanggeus réngsé, kakara cau anu arék dipeuyeumna ditumpukeun dina gombangan. Cau anu arék dipeuyeum, kudu disikatan heula (diteukteukan unggal sikatna tina turuyan cau). Cau ditumpukeun sina rata dina gombangan.

Saterusna deui mah, éta tumpukan cau dina gombangan téh ditutupan maké daun cau deui. Di luhureunana ditindihan ku tangkal cau anu meunang meulahan. Sanggeus katutupan kabéhanana, éta gombangan téh dirimbunana deui ku taneuh sina rata.

Ayeuna kari muput éta peuyeum cau dina gombangan maké haseup durukan. Carana dina salasahiji sisi gombangan dibolongan ku jalan nyieun cowak kana jero taneuh. Dina éta cowakan (liang), nyieun durukan. Sanggeus hurung seuneuna katut loba haseupna, éta durukan téh dihihidan maké nyiru supaya haseup durukan asup kana jero gombangan. Ngahihidanana kira-kira lima menit. Sanggeus réngsé, tutup deui cowakanana supaya gombangan buni deui.

Tungguan nepikeun ka peuyeum cauna asak. Kira-kira dua poéan.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s