Nyokot ID Anu Kakara Diasupkeun kana Databés MySQL


Ngasupkeun data kana databés MySQL téh geningan gampang ogé. Komo lamun aya field tabel databés anu autoincrement, teu kudu diganggu atawa diasupkeun niléyna. Antepkeun waé….
Ngan hanjakal dina nalika hayang apal ID atawa field anu autoincrement éta, rada susah. Kumaha carana lamun hayang apal eusi éta ID anu bieu diasupkeun kana databés. Lamun dina databés PostgreSQL bisa maké fungsi next_val(), dina MySQL mah henteu bisa.
Sanggeus tetelepék jeung kokoréh di mandala maya, manggihan ogé carana. Cara anu paling gampang maké fungsi LAST_INSERT_ID(). Nurutkeun lambaran http://stackoverflow.com/, cara mikanyaho ID auto_increment anu kakara diasupkeun kana databés bisa maké fungsi LAST_INSERT_ID ku jalan maké kuéri SELECT LAST_INSERT_ID(); Kaluaran ieu kuéri téh niléy ID anu bieu diasupkeun kana databés.

Mikanyaho ID anu bieu diasupkeun kana databes MySQL
Mikanyaho ID anu bieu diasupkeun kana databes MySQL

Sabenerna mah pikeun mikanyaho ID anu kakara diasupkeun kana databés téh bisa ku jalan nyokot ID anu panggedéna: SELECT MAX(ID). Hanjakal maké jalan ieu mah henteu salawasna bisa dipercaya. Soalna aya kalana ngasupkeun ID kana databés téh sanajan ID-na geus maké autoincrement, niléy ID-na diasupkeun sorangan ku niléy sambarangan. Bisa waé niléyna téh langsung anu gedé.
Jadi, pikeun mikanyaho niléy ID hususna autoincrement anu kakara diasupkeun kana databés MySQL ku cara maké fungsi SELECT LAST_INSERT_ID();