Naha Enya


Sanggian:
Kawih: Nining Meida

Naha enya
Naha enya

Naha enya mun keuna panyakit cinta
Teu di pria teu wanoja
Cinta téh sok nyaliara
Mimtina pajar téh sok hayang wanoh
Mun geus wanoh ahirna ngajadi bogoh
Sok sanajan jauh mo burung dijugjug
Najan anggang henteu weléh hayang néang

Ngumbar cinta papada jangji satia
Komo mun henteu kaganggu
Matak poho kana waktu
Naha enya pameget mata karanjang
Mun aya nu hérang-hérang
Babari pisan kabandang
Mun seug pareng ku istri diajak seuri
Leumpeuh yuni babari pisan kataji
Pameget mah sok komo mun dilayanan
Tara bosen matak éra nyanghareupan

Tapi lamun ku istri sok disagragkeun
Horéng ukur ngaheureuyan
Mana horéng geus rimbitan
Naha enya mun keuna panyakit cinta
Teu di pria teu wanoja
Cinta téh sok nyaliara

Mimitina pajar téh sok hayang wanoh
Mun geus wanoh ahirna ngajadi bogoh
Sok sanajan jauh mo burung dijugjug
Najan anggang henteu weléh hayang néang
Ngumbar cinta papada jangji satia
Komo mun henteu kaganggu
Matak poho kana waktu