Jejengkok Paranti Sidéngdang Hareupeun Hawu


Ngajajah mandala wordpress, jog anjog ka loka J.O.U.R.N.E.Y sebuah catatan kehidupan anu medalkeun tulisan kalawan dijudulan Hawu, Jojodog, Songsong... Jadi inget kana jejengkok. Di lembur mah jojodog téh remen disebut ku kecap jejengkok. Sarua waé maksudna mah, pon kitu deui wangunanana. Jejengkok atawa jojodog téh bisa disebutkeun tempat diuk siga korsi ngan wangunana siga méja pendék. Ku bakating pendékna biasana mah diuk téh siga anu keur cingogo. Jangkungna éta jejengkok téh biasana mah sajeungkal. Sedengkeun panjangna tara panjang teuing, kira-kira dua jeungkal katut legana kurang-leuwih sajeungkal ogé. Tapi sabenerna mah euweuh ukuran anu pasti ngeunaan wangunan jejengkok. Ukuranana mah kumaha kahayang anu nyieunna.

Jejengkok biasana mah kapanggih tara jauh ti dapur. Da gunana pikeun diuk jalma anu keur di dapur, utamana keur ngasur-ngasur seuneu (ngasurkeun suluh maksudna mah). Bisa ogé pikeun tempat diuk jalma anu keur siduru, ngokolakeun asakan dina hawu saperti ngangeun. Keur leutik mah, utamana lamun keur kaayaan tiris, kacida resepna lamun diuk dina jejengkok di hareupeun hawu teh. Siduru bari ngadéangkeun leungeun kana hawu, ngeunah pisan karasana. Hanjakal ku kolot téh osok dicaram, utamana ku pun nini. Paribasa téh ulah loba teuing siduru bisa gancang péot. Urat leungeun gampang katempo raranteng sakumaha kaayaan urat jalma anu geus kolot. Kapaksa waé siduruna ngan sakeudeung.

Jejengkok di hareupeun hawu

Jejengkok, salian dipaké di dapur deukeuteun hawu, bisa ogé dipaké pikeun diuk nalika digawé di buruan atawa di tengah imah jeung tempat séjénna. Naha keur ngarompés cikur di buruan atawwa sosompang, naha keur dicukur buuk, naha keur ngopak, bisa diuk dina jejengkok. Lamun keur embung panas kusabab hawa ti hawu anu ngahéab, bisa ogé dihalangan maké jejengkok anu digolérkeun (didéngdékeun).

Hujan Dordar Gelap, Osok Aya Batu Gelap


Lamun keur usum hujan anu dibarung ku dordar gelap, matak sieun ngalamanana. Komo lamun keur di jalan naha inditkeun atawa balikeun, komo deui di pakebonan, matak sieun lamun kapegat ku hujan dordar gelap. Osok aya kabéjakeun aya jalma atawa tatangkalan anu kabentar gelap. Lamun aya jalma anu kabéntar gelap téh apanan bisa nyababkeun palastra, cenah mah nepikeun ka tutungna. Pon kitu deui lamun gelapna ngabéntar tatangkalan, bisa nyababkeun tatangkalan anu kabéntarna paéh jeung tutung.

Batu gelap

Dina palebah ngabéntar tatangkalan, cenah osok kabéjakeun di deukeuteun tangkal anu kabéntarna osok kapanggih batu gelap. Gelap anu ngabéntar tatangkalan téh mamawa batu atawa ngabéntarna maké batu anu remen disebut batu gelap.

Sanajan tatangkalan anu kabéntarna jadi tutung kusabab panas, ari batuna (batu gelap) mah hanteu panas-panas teusing. Teuing pédah kapanggihna geus lila tina waktu ngabéntar tangkalna. Jeung nilik kana rupa batuna, henteu nuduhkeun batu anu panas. Batuna lemes siga anu tapak ngalemeskeun jeung hérang. Katempo ti luar ma jerona téh osok aya lapisan rupa-rupa warnana. Biasana mah wangunana siga kampak anu dijieun tina batu. Ieu batu téh jarang bisa kapanggih, da tara unggal aya gelap ngabéntar tatangkalan anu bisa kapanggih batu gelapna. Jeung deui jarang anu ngahajakeun néangan ieu batu. Batu ieu kapanggihna lamun keur kawénéhan waé.

Ieu batu téh, cenah mah miboga hasiat. Teuing pédah arang kapanggihna meureunan duka teuing pédah naon. Da tacan bisa dibuktikeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Ping 1 Suklapaksa Margasira 1949


Sasih Margasira 1949

Di Dayeuh mah Teu Cocog Huhujanan Maké Payung


Mimiti maju ka usum hujan. Kudu ngabiasakeun sorangan lamun pasosoré hujan ngecrek. Kudu siap sayaga lamun ka mamana téh mamawa tiung pikeun niungan awak tina hujan kayaning payung atawa jas hujan. Daun cau mah teu asup itungan, da di dayeuh mah geningan geus jarang tangkal cauna ogé. Teu saperti di lembur, masih kénéh loba manggihan tangkal cau di kebon sisi jalan anu bisa diala daunna pikeun tiung.

Lamun hayang merenah jeung buni mah alusna maké jas hujan. Salian ti gampang makéna jeung buni ogé gampang mamawana, kari ditilepan terus asupkeun kana kantong. Da payung mah kadang tara bisa ditilepan. Katambah deui lamun aya angin, payung mah osok rada susah ngadalikeunana lamun katebak angin.

Make payung nalika hujan

Salian ti éta, aya deui anu nyababkeun rada wegah maké payung téh. Di dayeuh mah sigana teu cocog lamun kudu huhujanan maké payung téh. Maksud mah maké payung téh kusabab embung kabaseuhan kusabab hujan, tapi kanyataanana mah remen kacipratan cai hujan. Komo deui lamun ngaliwat ka jalan gedé. Da cai hujan anu nyiprat kana awak téh geningan lain ti luhur, tapi di gigir. Leuwih geuleuhna, cai kolomberan atawa cai leuncang anu nyipratna téh. Cai hujan anu namper di jajalaneun téh remen kagilesan ku kandaraan, bok gilinding dua boh gilinding opat. Leuheung lamun saeutik mah da ieu kadang mancawura kana awak kusabab kalindes kandaraan. Teuing kumaha atuh da, cai leuncang téh kalahka nyalangkrung di jajalaneun. Cai leuncang téh siga anu embungeun ngocor kana solokan di sisi jalan. Jadi waé cai leuncangna nyiprat ka mana meni.

Leuwih keuheulna deui lamun kandaraan anu nyorang cai leuncang anu nyalangkrung téh lain ngalaunan, kalahka ngagancangan majuna. Atuh cai téh beuki tarik waé mancawurana. Naha saha anu kudu disalahkeun. Salah anu maké payung, salah anu naék kandaraan atawa salah cai leuncangna?

(Gambar meunang nginjeum ti http://media.viva.co.id/)

Pasanggiri Blog Milkuat, Marebutkeun Samsung Galaxy Note II


Danone salaku anu nyieun inuman Milkuat gawé bareng jeung VIVAlog ngalumangsungkeun pasanggiri blog Milkuat. Ieu pasanggiri téh husus pikeun anggahota VIVAlog. Jadi anu hayang ngiluan kana ieu pasanggiri kudu jadi anggahota VIVAlog heula. Ngeunaan blogna mah bébas arék blog  di mana waé jeung anu kumaha waé ogé, asal bogana sorangan anu ngiluan kana ieu pasanggiri. Ieu pasanggiri téh matandangkeun nyieun atawa medalkeun tulisan ngeunaan pangalaman ngagunakeun inuman Milkuat Tiger pikeun budak. Tulisan anu dipedalkeunana kudu meunang nyieun sorangan, lain meunang niron ti tulisan anu dipedalkeun ku batur.

Ieu pasanggiri téh di lumangsungkeun nepikeun ka 7 Désémber pikeun ngirimkeun jeung medalkeun tulisanana. Sedengkeun wawaran hasilna (pangumuman saha anu meunangna) dilumangsungkeun dina 20 – 21 Désémber.

 

Cara anu bisa dilakonan pamilon anu hayang ngiluan kana ieu pasanggiri téh, kudu medalkeun heula tulisan dina blog bogana terus tulisanana dikirim ka VIVAlog kalawan maké pormat [Milkuat] Judul tulisan. Artikel anu dipedalkeun kudu dipedalkeun ogé dina Twitter kalawan nyabit-nyabit ngaran @Milkuat @VIVAlog katut hashtag #tigermilkuat. Pamilon ogé kudu nuturkeun twitter @Milkuat @VIVAlog. Bukti twitter éta kudu ditangkep gambarna terus diasupkeun kana blog nu diilukeun. Dina blogna ogé kudu dilengkepan ku poto botol Milkuat Tiger. Cara jeung sarat salengkepna bisa dibaca langsung di alamat Micro Site Danone.

Hadiah anu disadiakeun pikeun pinunjul utamana nyaéta Samsung Galaxy Note II. Hadiah tambahanana pikeun 10 urang pamilon pinilih nyaéta masing-masingna meunang kupon balanja anu gedéna sajuta rupiah ditambahan ku Goody Bag ti Danone katut kageugeulan ti VIVA.co.id.

Smartfren Andromax-i, Henpon Android dua Kartu ti Smartfren


Sanggeus ngaluarkeun sababaraha jinis hénpon Android, Smartfren ngaluarkeun deui hénpon Android anu anyar. Sakumaha ngaran hénpon Android saméméhna, ieu hénpon ogé maké ngaran anu sarua kalawan dirarangkenan i, jadi Smartfren Andromax-i. Ieu hénpon téh bisa jadi pikeun gaganti hénpon Andromax saméméhna.

Nilik kana kamonésanana mah, alus ogé ieu hénpon téh. Jeroanana ogé ampir sarua reujeung hénpon Android kaluaran ti pausahaan anu geus kawentar. Hal ieu bisa diilikan dina jinis prosésor anu dipakéna. Prosésor anu diterapkeu dina ieu hénpon téh geus dual-core kaluaran ti Qualcomm, Snapdragon 1 GHz kalawan ditambahan kuayana GPU Adreno 203 pikeun ngokolakeun grapisna. Terus ogé layar anu dipakéna lumayan gedé, 4 inci ukuranana kalawan geus miboga kamampuhan pikeun nangkep inputan lima ramo (multitouch). Entragan Android anu dipakéna geus pérsi anu anyar, Android 4.0 ICS (Ice Cream Sandwich). Kaméra anu dipakéna miboga resolusi 5 MP pikeun kaméra tukang, sedengkeun kaméra hareupna miboga resolusi 1,3 MP. Aya ogé paranti nyetél radio FM.

Kusabab ieu hénpon téh dibekelan slot kartuna dua, ieu hénpon salian ti bisa dipaké dina jaringan Smartfren, bisa ogé dipaké dina jaringan GSM ku jalan nerapkeun kartu GSM naon waé. Ngan, cenah kartu GSM-na moal bisa dipaké lamun kartu Smartfren-na henteu diterapkeun. Hanjakalna, jaringan GSM ieu hénpon tacan ngarojong jaringan 3G ka luhur. Kartu GSM-na ngan ukur bisa dipaké dina jaringan 2G (nelepon jeung SMS), teu bisa dipaké pikeun internétan. Tapi teu nanaon, da internétan bisa maké jaringan Smartfren.

Pikeun kamonésan séjénna mah, hénpon ieu ogé dilengkepan ku kamonésan sakumaha hénpon Android séjénna.

Henpon Smarfren Andromax-i

Sanajan ieu hénpon téh miboga kamonésan jeung spésipikasi anu alus, hargana mah lumayan murah. Harga standarna mah sajuta satengah. Ngan salila promosi mah, ieu hénpon téh dijual kalawan harga sajuta dua ratus rébu kurang sarébu (1.199.000). Anu meuli ieu hénpon bakal meunang bonus pakét internét salila 12 bulaneun anu gedéna 1GB dina sabulanna.

Wilujeng Taun Anyar 1434 H


 

Sataun landung geus kalangkung
Lain taun tanpa tungtung
Nu lempeng taya bebengkung
Diteuteup na bangbarung

Neuteup ka hareup masing sieup
Teu tetep na handapeun hateup
Ka mana bakal eunteup
Hirup hirup gera pasieup

Mapag taun bakal datang
Ayeuna bakal kasorang
Naha salempang, naha hariwang
Teu bisa dipulang wangkelang

Mapag taun kadé turun
Singhareupan ulah manyun
Gera kukumpul sanajan impun
Cekel pageuh kanu nuyun

(Dicutat tina https://ciburuan.wordpress.com/)