Ulah Balangah, Ulah Malaweung, Bisi Titajong


Keur leutik mah geus jadi kacapangan lamun leumpang téh cenah ulah balangah. Ma’lum ngaranna budak mah, lamun leumpang téh tara husu. Lamun leumpang téh osok tumpa-tempo ka mana waé, ka sisi ka gigir. Lamun leumpang téh tara nempo kana jajalaneun atawa titincakan. Leuheung lamun jalanna téh rata reujeung euweuh nanaon. Dalah dina waktuna leumpang dina jalan anu taneuhna garinjul mah apanan matak titajong. Leuheung lamun titajongna téh kana taneuh, moal nyeri teuing. Kumaha lamun titajongna kana batu kusabab jalanna garinjul ku batu? Apanan nyerina téh kacida pisan. Acan deui lamun labuh terus tidungsruk kana batu. Tarang ticatrok kana batu. Cilaka ngaranna.

Ngan tadi ogé ngaranna budak mah masih kénéh bisa dihampura. Da acan loba tinimbangan reujeung masih kénéh loba kapanasaran (matak luak lieuk ogé, nempoan anu aya di sakurilingeunana). Budak mah kudu loba diajar. Tina naon waé diajarna mah, ti kolotna atawa ti sakurilingeunana. Malaweung atawa balangah saeutik mah moal nanaon, matakna osok dihulag ku kolotna ulah balangah ogé. Jadi tanda kanyaah ti kolot ka budakna supaya ulah cilaka.

Nyupiran bari nyoo henpon

Ka ayeunakeun, anu osok balangah téh lain ngan ukur budak wungkul. Jalma anu geus kolot jeung déwasa ogé remen katempo lamun leumpang atawa ngulampreng di jalan téh osok balangah atawa malaweung. Loba perkara anu nyababkeun malaweungna téh, naha kaayaan sakurilingeunana atawa anteng nyonyoo cocooan. Ngaranna geus gedé atawa geus kolot, apanan geus jauh ti kolotna (henteu dibarengan ku kolotna lamun leumpang atawa ngulampreng ka jalan téh). Kolotna geus henteu bisa nyaram atawa ngahulag, ngaulah-ulah supaya ulah balangah atawa malaweung di jalan. Kumaha lamun cilaka…? Wayahna waé….

Remen katohyan di jalan, aya jalma anu ngulampreng di jalan lain husu nempo kana jajalaneun. Tapi kalahka balangah jeung malaweung. Saleuheung lamun leumpang di jalan rata jeung leutik, da ieu apanan tumpak kandaraan boh motor atawa mobil di jalan gedé anu loba kandaraan séjén. Atuh dina sakalina cilaka kusabab malaweung téh lain ngan ukur ticatrok kana batu wungkul. Bisa-bisa dina cilakana téh nepikeun ka palastrana. Pangpangna gangguan anu nyababkeun henteu husuna nempo kana jajalaneun téh nyaéta hénpon. Remen jalma anu keur tumpak kandaraan kalahka nyonyoo hénpon tibatan husu nempo kana jajalaneun.

Kaayaan kieu mah taya deui anu bisa nyarék kajaba anu ngatur di jalan (hususna jalan gedé). Ceuk anu ngatur di jajalanan ogé teu meunang nyoo hénpon nalika tumpak kandaraan (nyupiran kandaraan), bisi cilaka. Lamun mantangul, apanan ditilang. Lain ngan ukur dicaram atawa diulah-ulah deui.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.paseban.com/)