Dongéng Uing


Sakumaha ngaranna, loka atawa blog ieu téh eusina ngeunaan dongéng, hususna dongéng anu remen dicaritakeun di tatar Sunda. Rupa-rupa dongéng anu jadi kacapangan pikeun barudak baheula anu osok didongéngkeun ku kolotna aya dina ieu blog. Dongéng sasatoan saperti dongéng Sakadang Peucang jeung Sakadang Kuya, aya dina ieu blog. Reujeung dongéng sasatoan séjénna aya dina pedalan ieu blog.

Blog Dongeng Uing

Salian ti dongéng sasatoan, sakumaha anu dijelaskeun dina sloganna ‘Dongéng, carita rayat, jeung lian ti éta beunang ngumpulkeun, nyalin, jeung nyusun jisim uing’, dipedalkeun ogé carita séjén salian ti dongéng. Nilik kana kotak Warnaning Dongéng, pedalan-pedalan dina ieu blog kawengku ku sababaraha warna atawa rupa dongéng. Aya dongéng atawa carita anu kaasup Carita Karajaan, Carita Pantun, Carita Sajarah, Carita Wawacan, Dongéng Jalma Biasa, Dongéng Karajaan, Dongéng Lelembut, Dongéng Sasakala, katut Dongéng Sasatoan.

Waktu dilongok kana ieu blog dina ping 25 Oktober 2012, pedalan pangahirna téh ngeunaan Sakadang Kuya Ménta Tulung Ka Sakadang Keuyeup anu nyaritakeun ngeunaan lalampahan Sakadang Kuya nyokot deui ulingna anu direbut ku Sakadang Monyét kalawan dibantuan ku Sakadang Keuyeup. Ieu pedalan téh dipedalkeun dina ping 31 Juli 2008.

Panungtungan, saha atuh ari Uing anu remen disebut-sebut dina ieu blog téh? Kecap Uing dina ieu blog tangtuna ogé aya pakaitna reujeung anu miboga ieu blog. Anu miboga ieu blog téh nyaéta Budi Rahayu Tamsyah anu nganjrek di Wanayasa Purwakarta.

Pikeun anu nineung ku dongéng-dongéng baheula anu jadi kacapangan budak baheula, bisa ngalongok ka ieu blog, anu alamatna di http://dongeng-uing.blogspot.com/. Atuh lamun hayang mikawanoh anu miboga ieu blog, dijelaskeun ogé ngeunaan anu bogana kalawan lengkep di alamat Profile Blogger.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s