Haphap, Cakcak Gedé Anu Bisa Hiber


Haphap anu dipimaksud di dieu mah lain ngaran atawa kecap anu aya pakaitna reujeung iklan sawatara waktu katukang dina tipi. Haphap anu dipimaksud dina ieu tulisan mah mangrupakeun ngaran pikeun hiji jinis sasatoan. Di pilemburan mah aya ngaran sato anu disebut haphap. Sato ieu osok kapanggih di pakebonan anu loba tangkal kaina. Sato ieu hirupna dina tatangkalan. Sedengkeun rupana mah ampir sarua reujeung kadal atawa cakcak. Lamun dibandingkeun reujeung kadal mah, hap-hap leuwih leutik. Sedengkeun lamun dibandingkeun reujeung cakcak, haphap mah leuwih gedé. Najan rupana ampri sarua reujeung kadal atawa cakcak, haphap miboga kamonésan anu teu dipiboga ku kadal jeung cakcak. Kamonésan anu dipibogana nyaéta haphap mah bisa hiber. Ngan hibena henteu bisa jauh-jauh, kusabab haphap hiberna lain ku jangjang sakumaha hiberna manuk. Haphap biasana mah hiber tina tangkal anu hiji kana tangkal anu séjénna.

Haphap

Jangjang haphap anu dipaké pikeun hiber ampri sarua reujeung jangjang kalong atawa lalay. Jangjangna mangrupakeun kulit ipis anu bisa dibébérkeun anu perenahna diantara suku hareup jeung suku tukang. Nalika haphap ngajleng tina luhur tangkal, jangjang ieu mébér anu nahan haphap tina langsung murag kana taneuh. Kuayana jangjang ieu, haphap jadi bisa ngalayang pikeun pindah tina hiji tangkal kana tangkal séjénna anu dideukeuteunana.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.wikimedia.org/)

One thought on “Haphap, Cakcak Gedé Anu Bisa Hiber

  1. Haphap anu dipimaksud di dieu mah lain ngaran atawa kecap anu aya pakaitna reujeung iklan sawatara waktu katukang dina tipi. Haphap anu dipimaksud dina ieu tulisan mah mangrupakeun ngaran pikeun hiji jinis sasatoan. Di pilemburan mah aya ngaran sato anu disebut haphap. Sato ieu osok kapanggih di pakebonan anu loba tangkal kaina. Sato ieu hirupna dina tatangkalan. Sedengkeun rupana mah ampir sarua reujeung kadal atawa cakcak. Lamun dibandingkeun reujeung kadal mah, hap-hap leuwih leutik. Sedengkeun lamun dibandingkeun reujeung cakcak, haphap mah leuwih gedé. Najan rupana ampri sarua reujeung kadal atawa cakcak, haphap miboga kamonésan anu teu dipiboga ku kadal jeung cakcak. Kamonésan anu dipibogana nyaéta haphap mah bisa hiber. Ngan hibena henteu bisa jauh-jauh, kusabab haphap hiberna lain ku jangjang sakumaha hiberna manuk. Haphap biasana mah hiber tina tangkal anu hiji kana tangkal anu séjénna.

    Like

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s