Kamonésan Tangtara Indonesia


Ceuk béja mah cenah, tangtara Indonésia mah miboga kamonésan sorangan anu bisa jadi pangbébéda reujeung tangtara-tangtara ti nagara séjén. Lamun di nagara séjén mah, anu ngaranna tangtara téh ngan ukur ngurus jeung miboga pangabisa keur perang wungkul, tangtara Indonésia mah henteu kitu. Tangtara Indonésia mah salian ti nguruskeun ngeunaan perang téh ogé osok nguruskeun hal séjénna. Jadi lain ngan ukur nguruskeun jeung ngeukeuweuk sanjata atawa bedil wungkul anu dipigawéna téh. Tangtara Indonésia mah bisa macul, ngawangun imah atawa sasak pikeun masarakat jeung mantuan gawé babarengan di masarakat.

Tangtara keur gawe babarengan reujeung masarakat

Teu anéh lamun sababaraha waktu katukang mah aya program anu ngaranna AMD (ABRI Masuk Désa). Tangtara anu ngiluan éta program ngilu anclub kana kahirupan masarakat utamana dina masalah gawé babarengan (gotong royong). Lamun aya masarakat anu keur gawé babarengan memener jalan atawa sasak, tangtara ogé miluan gawé babarengan.

Ngan hanjakal éta program téh ayeuna mah geus henteu dipigawé deui. Program AMD (ABRI Masuk Désa) geus henteu dilumangsungkeun deui. Da cenah éta mah program anu dijieun ku pamaréntah Orde Baru anu dipingpin ku Pa Suharto. Sanggeus jaman orde réformasi mah tangtara téh dititah balik deui ka barakna séwang-séwangan pikeun nguruskeun urusan pokona salaku tangtara tukang ngajaga nagara.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

5 thoughts on “Kamonésan Tangtara Indonesia

  1. Upami saur simkuring mah Kang, sae wae aya program AMD, ngabaur sareng rahayat. Sapertos waktos kamari Gedong Atlet di Riau teu acan rengse, meni asa waas katawisna prajurit ngabantosan ngadangdosan supados tiasa dianggo…
    Bravo TNI!

    Like

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s