Hadé Ku Omong Goréng Ku Omong dina Gempungan


Kangaranan gempungan komo deui gempungan anu gedé, bakal diiluan ku jalma anu lain saeutik-saeutik. Gempungan anu gedé mah osok diiluan ku jalma loba. Salian ti loba, ogé jalma-jalmana osok béda-béda. Naha arék béda jinisna, atawa béda pasipatanana. Béh dituna gempungan anu gedé mah osok diwangun ku sababaraha widang anu ngawengku widangna séwang-séwangan. Widang anu ngahaja dijieun supaya bisa ngokolakeun widang-widang anu digarap ku éta gempungan.

Gempungan jalma-jalma

Ku ayana béda-béda jeung rupa-rupa widang/jalma ieu lamun kurang-kurangna atawa teu bisa diungkulan mah bisa nyababkeun runtagna atawa mandegna gempungan anu diwangun. Gempungan anu diwangun téh bisa-bisa paburantak gara-gara béda-béda pasipatan katut kahayang unggal jalma anu ilubiung kana éta gempungan. Saleuheung lamun ngan ukur béda. Da ieu mah kadang aya jalma/widang anu hayang katangar, asa pangpunjulna tibatan jalma/widang séjénna.

Sanajan unggal jalma anu ilubiung kana gempungan téh miboga tujuan anu sarua nyaéta pikeun ngahangkeutkeun jeung ngamajukeun gempungan, tapi unggal jalma kadang miboga cara jeung jalan séwang-séwangan. Jalan anu disorangna bisa waé béda-béda jeung jalan anu diliwatan ku hiji jalma/widang tacan tangtu bisa disatujuan ku jalma/widang anu lianna. Palebah dieu pentingna omongan atawa komunikasi. Jadi sanajan tujuanana unggal jalma sarua waé pikeun ngahangkeutkeun gempungan, tacan tangtu jalanna bisa sarua.

Ku jalan ayana omongan mah lamun jalanna bisa disaruakeun, nya bisa disaruakeun. Atuh dina henteu bisana disaruakeun ogé, unggal jalma/widang bisa apal kana jalan anu bakal disorang. Naon waé jalan atawa cara kumaha waé anu bakal dipigawé supaya bisa ngaronjatkeun jeung ngamajukeun gempungan. Ku ayana omongan, bakal ngurangan pasipatan jeung pagawéan anu silih éléhkeun, pakia-kia, asa aing uyah kidul, asa aing pangakangna. Unggal jalma/widang bakal apal kana gawéna séwang-séwangan dina gempungan. Unggal jalma bakal apal naon anu bakal dipigawé ku jalma atawa widang séjén anu ilubiung dina éta gempungan.

Antukna, tujuan ahir éta gempungan bisa kahontal ku gawé sakabéh jalma/widang anu ilubiung kana éta gempungan.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Advertisements

2 thoughts on “Hadé Ku Omong Goréng Ku Omong dina Gempungan

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s