Beungharna Urang Riau (Pekanbaru)


Pikeun urang anu asalna ti luar Riau (Pekanbaru) mah nganggapna kaayaan Riau (Pekanbaru) téh kacida beungharna. Kaayaan alamna anu beunghar geus jadi hiji hal anu narik diri pikeun ngumbara ka wewengkon Riau (Pekanbaru). Teu anéh lamun loba urang luar Riau anu ngadon ngumbara ka wewengkon Riau (Pekanbaru). Ngumbara pikeun néangan pangupa jiwa, néangan napakah.

Beungharna kaayaan Riau bisa diilikan tina salasahiji hasil bumi Riau anu jadi andelanana nyaéta minyak. Alam Riau mah bisa ngahasilkeun minyak anu loba pisan. Minyak ieu lain ngan ukur di jero taneuh, tapi ogé di luhureun taneuh. Jadi aya anu nyebutkeun Riau mah handapeun taneuhna minyak, luhureun taneuhna ogé minyak. Jero taneuh mah minyakna nelahna téh minyak bumi, sedengkeun anu di luhureun taneuh mah minyak sawit. Dua jinis minyak ieu bisa disebutkeun bahan jualeun anu penting dina kahirupan jalma ayeuna. Minyak tina jero taneuh dipaké pikeun ngahurungkeun kandaraan, sedengkeun ari minyak sawit penting dina ngolah kadaharan.

Upluk-aplakna kebon kalapa sawit di Riau

Tapi hal ieu téh henteu sarua reujeung anggapan urang Riau (Pekanbaru). Cenah di Riau mah susah pikeun néangan napakah téh. Lowongan gawé rada susah. Pikeun jalma anu asalna Riau (Pekanbaru) mah nganggapna kaayaan Riau (Pekanbaru) téh henteu bisa dijadikeun andelan pikeun kahareupna. Ieu anggapan téh utamana anggapan barudak ngorana.

Naha bisa béda kitu geningan, nya…?

(Gambar meunang nginjeum ti cybersulut.com)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s