Munara Lancang Kuning Alias Gedong Gubernuran


Gedongna agréng. Jangkungna nepikeun ka salapan tingkat. Wangunanana nyeni, diréka-réka nepikeun ka lamun ditempo ti kaanggangan téh béda reujeung wangunan séjénna.

Munara Lancang Kuning

Aya anu nyebutkeun cenah éta téh gedong Gubernur atawa Gedong Gubernur Riau. Tapi lamun diilikan mah, gedong Gubernur Riau mah lain éta. Gedong tempat Gubernur dines mah lain di gedong éta, tapi di gedong anu aya di gigireunana, anu pendék. Terus aya ogé anu nyebut gedong Gubernuran. Ngaran ieu mah bisa katarima, gedong éta teh perenahna aya di deukeuteun gedong Gubernur.

Gedong Pabukon ditempo ti lante 9

Ngan pamustunganana mah aya anu nyebutkeun cenah ngaranna téh Munara Lancang Kuning. Sanggeus disungsi mah bener, cenah ngaran gedong éta téh dingaranan Munara Lancang Kuning. Di éta gedong dieusi ku rupa-rupa pagawé dines di pamaréntahan Propinsi Riau. Aya sababaraha biro anu ngeusi éta gedong, diantarana waé Biro Hukum anu ngeusian lanté 6.

Panon poe surup disawang ti lante 9

Salian ti agréng, éta gedong téh ogé bisa mintonkeun panorama dayeuh Pekanbaru. Lamun ulin ka lanté 9, bisa nempoen ampir ka saban madhab dayeuh Pekanbaru. Komo lamun nempona téh dina waktu peuting. Bisa nempoan dayeuh Pekanbaru anu dicaangan ku lampu-lampu.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s